Soms (even) minder of geen bezoek

Soms mag een jongere (even) geen bezoek krijgen, omdat de rechter dat niet wil of omdat de jongere straf heeft. Als dat zo is, hoort u dat zodra u belt om een afspraak te maken.

Ook kan het zijn dat er maar twee mensen per keer bij een jongere op bezoek mogen. Dat kunnen we doen als we ontdekken dat een jongere drugs gebruikt heeft of spullen heeft die verboden zijn. Omdat we niet willen dat dat nog een keer gebeurt, letten we bij het bezoek extra goed op. Ook kijken we na het bezoek goed of deze jongen niet weer iets bij zich heeft wat niet mag. Dat heet verscherpt toezicht.