Op bezoek bij een jongere

Iedereen die op de bezoeklijst van de jongere staat mag op bezoek komen. Zij moeten zich wel aanmelden. En aan de regels houden. Deze regels leest u hier.

Weer bezoek van iedereen op de bezoeklijst

Iedereen op de goedgekeurde bezoeklijst mag weer op bezoek komen bij jongeren in Teylingereind. Er is twee keer per week tijd voor bezoek voor elke leefgroep.

Om te zorgen dat er niemand ziek wordt, hebben we extra regels voor dit bezoek. Die nieuwe regels zijn even wennen, ook voor ons, maar samen gaan we ervoor zorgen dat iedereen zich eraan kan houden.

Per bezoekmoment mogen er altijd maar twee mensen komen. Zij moeten bij elkaar in huis wonen.

In het weekend mogen alleen ouders of familie komen. Op weekdagen ook vrienden. Dat kan alleen als de jongere langer dan zes weken in Teylingereind is.

 

Hoe gaat een bezoek?

VOOR HET BEZOEK

Als u op bezoek wilt komen, belt of mailt u met de bezoekadministratie. Zij vragen u een lijst in te vullen. Op die lijst staan vragen over uw gezondheid. De vragen gaan alleen over dingen die op corona kunnen wijzen, niet over andere ziektes.

TIJDENS HET BEZOEK

Op de bezoektijd gaat u naar de receptie. Daar geeft u uw naam en paspoort of ID-bewijs. Zij vullen de lijst nog een keer met u in. Ook krijgt u daar een thermometer waarmee u op uw voorhoofd uw temperatuur meet. Als die onder 38 graden is en u heeft verder geen klachten, dan kunt u naar binnen.

Binnen wast u eerst uw handen. Daarna gaat u naar de stoelen die de medewerker u aanwijst. Op de tafels van de bezoekruimte staan schermen. Daarachter zit de jongere die u bezoekt. U mag hem niet aanraken en hij u ook niet. Ook mag er niemand eten en drinken tijdens het bezoek. Het is belangrijk dat u niet om het scherm heen gaat praten of buigen. Anders werkt het scherm niet, en kan er alsnog iemand ziek worden.

Bezoektijden

RAK
Maandag 18u30 tot 19u30
Zaterdag 17u30 tot 18u15

NES
Dinsdag 20u15 tot 21u15
Zaterdag 10u45 tot 11u30

LIER
Dinsdag 18u30 tot 19u30
Zondag 17u30 tot 18u15

LEI
Woensdag 20u15 tot 21u15
Zaterdag 16u tot 16u45

ZIFT
Woensdag 18u30 tot 19u30
Zondag 12u15 tot 13u

RIJN
Donderdag 20u15 tot 21u15
Zondag 16u tot 16u45

GAAG
Donderdag 18u30 tot 19u30
Zondag 10u45 tot 11u30

KLINK
Maandag 20u15 tot 21u15
Zaterdag 14:30 tot 15:15*

ZEE
Vrijdag 18u30 tot 19u30
Zaterdag 12u15 tot 13u

DIJK
Vrijdag 20u15 tot 21u15
Zondag 14u30 tot 15u15*

*Eens per vier weken is er kerkdienst van 14u30 tot 15u45 uur. Dan is het bezoek voor de Klink op vrijdag van 16 tot 17 uur. Voor de Dijk is het dan op maandag van 16 tot 17 uur.

Waarom deze regels?

WAAROM DEZE REGELS?
Het is heel raar en vervelend om elkaar niet aan te kunnen raken. Toch is het nodig, om te voorkomen dat er meer mensen ziek worden. Als er  in Teylingereind veel mensen corona krijgen, mag er geen bezoek meer komen. En dat willen we niet. Daarom heeft de minister deze afspraken met ons gemaakt. 

WAT ALS HET NIET LUKT OM U AAN DE REGELS TE HOUDEN?
Jongeren en bezoek moeten zich aan de regels houden. Lukt dat niet, dan krijgt u een waarschuwing. Als u zich twee keer niet aan de regels houdt, sturen we u weg. U mag dan een week niet komen. Als u zich drie keer niet aan de regels houdt, moeten u en uw zoon eerst praten met de gedragswetenschapper en mentor voor u weer langs kunt komen. Samen kunnen we dan kijken hoe we een volgend bezoek veilig kunnen maken.

Vragen?

Dan kunt u mailen naar corona@teylingereind.nl. Ouders of wettelijk verzorgers kunnen ook bellen met de mentor van hun zoon.