Straffen

JEUGDDETENTIE

Als de rechter zeker weet dat jij gedaan hebt waar je van verdacht wordt en er is genoeg bewijs, dan kun je jeugddetentie krijgen. Dat is een straf waarbij je naar een justitiële jeugdinrichting gaat, zoals Teylingereind. Ben je onder de zestien? Dan is dat maximaal één jaar. Ben je tussen zestien en achttien jaar, dan is het maximaal twee jaar. Die tijd blijf je dan bij ons of in een andere justitiële jeugdinstelling. Soms kiest de rechter voor nachtdetentie. Je kan dan overdag gewoon naar buiten, naar school of werk, maar slaapt elke nacht bij ons.

ADOLESCENTENSTRAFRECHT

Soms ben je ouder dan achttien, maar vindt de rechter dat je via het jeugdstrafrecht gestraft moet worden. Omdat je wat achterloopt in je ontwikkeling bijvoorbeeld, of omdat de rechter denkt dat je bij ons meer zal leren dan in een gevangenis voor volwassenen. Als je jonger dan 24 bent, kan de rechter ervoor kiezen om dat te doen. Je komt dan bij ons en kan een straf krijgen van maximaal twee jaar. Je kan ook een PIJ-maatregel krijgen of straf én een PIJ.

VOLWASSENENSTRAFRECHT

Andersom kan trouwens ook. Dan ben je nog geen achttien, maar vindt de rechter toch dat je naar een gevangenis voor volwassenen, een penitiare inrichting (PI), moet. Dat komt bijna nooit voor.