Verlof & STP

Elke gedetineerde in Teylingereind heeft zijn eigen traject. Dat betekent dat het voor alle jongeren anders is hoe lang ze blijven. En ook welke trainingen en behandelingen je volgt en welke doelen je hebt. Voor elke jongere is wel het doel dat je weer veilig terugkomt in de maatschappij. En dat je niet opnieuw de fout ingaat. We werken daar in stapjes naartoe. Als je jouw doelen behaalt en je ook goed gedraagt op de groep, gaan we door naar de volgende stap.

Oefenen met naar buiten gaan, is een van de laatste stappen in veel trajecten. We noemen dat oefenen verlof. Het kost veel tijd en voorbereiding voor je op verlof kan. Daarom is er alleen verlof voor jongeren met een langere straf of een PIJ-maatregel. Als je bij bent omdat je nog wacht op je rechtszaak, dan krijg je geen verlof.

Elke vier maanden maken we een perspectiefplan met je. We kijken dan hoe het met jou gaat en waar we extra aan gaan werken de komende tijd. En we kijken hoe groot het risico is dat je weer iets gaat doen wat niet mag. Verder kijken we of het voor de straf of behandeling van jou helpt om buiten te oefenen.

Als je op verlof wilt, moet je eerst de training ‘Leren van Delict’ volgen. Je kijkt dan naar wat ervoor zorgde dat je je delict hebt gepleegd. Wat dacht je? Wat deed je? Hoe voelde dat? We praten ook over wat voor effect jouw delict heeft op slachtoffer(s), jezelf, je familie en andere belangrijke betrokkenen. Tot slot bespreken ze wat ze kunnen doen om te zorgen dat ze niet nog eens zoiets doen. Samen kiezen we behandeldoelen om dat te laten lukken.

We kijken of de training goed is gegaan en of je goed aan je doelen hebt gewerkt. Als dat zo is en jij en wij hebben er vertrouwen in, dan kunnen we verlof voor je aanvragen. Divisie Individuele Zaken bepaalt dan of dat mag. Dat zijn mensen die hierover beslissen voor alle jongeren in alle JJI’s in Nederland. Elke nieuwe stap die we willen nemen in iemands verloftraject vragen we bij hen aan. Zij beslissen dan of het kan en mag.

Er zijn verschillende soorten verlof. We beginnen altijd met begeleid verlof. Er gaat dan iemand van ons met je mee naar buiten. Soms gaan er zelfs twee mensen mee. Dat doen we als we zien dat je wel je best doet, maar soms nog moeite hebt om goede keuzes te maken. Na een paar keer begeleid verlof gaan we tijdens dat verlof oefenen met korte momenten zonder begeleiding. Je krijgt dan bijvoorbeeld een uur voor jezelf en moet je dan weer melden. Zo kan je beetje bij beetje wennen.

Als begeleid verlof en de korte momenten zonder begeleiding een langere tijd goed gaan, is het tijd om onbegeleid verlof aan te vragen. Daarbij mag je zonder dat er iemand van ons meegaat naar buiten. Om te werken bijvoorbeeld, of om je familie op te zoeken.

De volgende stap is meerdaags onbegeleid verlof. Je mag dan ook maximaal twee nachten per twee weken buiten Teylingereind slapen. We spreken vooraf met jou en de mensen waar jij logeert regels af. Het is belangrijk dat iedereen zich daaraan houdt.

Je hebt nu goed geoefend met buiten zijn. Dat betekent dat we kunnen kijken of je aan het Scholings- en Trainingsprogramma (STP) kan beginnen. Je mag dan buiten Teylingereind gaan wonen. We maken goede afspraken met jou en met de jeugdreclassering. Je moet je aan die afspraken houden. Als dat niet goed gaat, dan kan het dat je (tijdelijk) weer even terug naar ons moet komen. STP duurt meestal maximaal een half jaar.

Medisch of incidenteel verlof

Soms ben je nog niet toe aan verlof, maar mag je toch even naar buiten. Bijvoorbeeld als je naar het ziekenhuis moet. Dat noemen we dan medisch verlof.

Incidenteel verlof kan je aanvragen voor heel bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld als er iemand in jou directe familie heel ziek of overleden is.

Bij deze twee vormen van verlof gaan er altijd minimaal twee begeleiders van Teylingereind met je mee.