Jongeren moeten gaan inzien dat ze andere, betere mogelijkheden hebben. Het perspectiefplan is de concrete basis daarvoor. Hierin staat waaraan de jongere gaat werken, hoe dat verloopt en hoe zijn gedrag verbetert.

Lees meer

Organisatie

Teylingereind is een gesloten justitiële jeugdinrichting die plaats biedt aan 92 jongeren. We vinden het belangrijk om deze jongeren een veilige plek te bieden. Een omgeving waar ze op verantwoorde wijze aan hun toekomst kunnen werken.

Driekwart van onze medewerkers trekt dagelijks met de jongens op om hen te begeleiden, te ondersteunen en te helpen hun weg naar volwassenheid te vinden.

De jongeren brengen overdag veel tijd door op school en op de leefgroep waar ze zijn geplaatst. Het doel is de jongeren te leren dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen denken en doen. Ze krijgen kansen en mogelijkheden zich te ontwikkelen en vaardigheden (bij) te leren, maar ze moeten zich uiteraard aan de regels houden. Het leven binnen Teylingereind wordt gekenmerkt door:
• een vast dagprogramma (waaronder het verplicht volgen van onderwijs of een leer-werktraject)
• doelgerichte begeleiding (op basis van individuele perspectiefplannen)
• intensieve communicatie (gebruikmakend van de landelijke methodiek YOUTURN)

HKZ

De Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen is het wettelijk kader waarbinnen wij werken. De Commissie van Toezicht houdt hier controle op.

Klik hier voor onze publicaties

.