Jongeren in Teylingereind doen even niet meer mee in de samenleving, maar diep van binnen is dat juist wat ze willen. Een baan, een huis, een relatie, het gevoel dat je ertoe doet. Wij willen hen leren wat er nodig is om weer mee doen.

Lees meer

Missie en visie

Iedere jongere die in Teylingereind terecht komt, krijgt alle kansen om te werken aan een betere toekomst. Want die is er. Daar bouwen we samen aan: medewerkers, jongeren en ouders.

We doen dat op basis van zeven grondrechten. Die gelden voor de jongeren, ouders/verzorgers en medewerkers. Deze rechten staan voor de waarden die Teylingereind belangrijk vindt: positivisme, eigenwaarde, zelfbewustzijn en verbinding (met elkaar, met binnen en buiten en met familie).

Je hebt het recht op:

 • meedoen
 • bescherming
 • groeien
 • aanmoediging
 • leren
 • keuzes maken
 • samenwerken
 • Missie
  In de missie en visie van Teylingereind, samengevat in Meedoen, dat wil jij toch ook?, staat de ontwikkeling van de jongere voorop. Teylingereind vormt samen met De Burcht de omgeving waarin de jongeren met hulp van medewerkers ontdekken wat actief participeren voor hen kan betekenen. Het is tevens de plek waar ze nieuwe verbindingen en relaties kunnen leggen en bestaande verbindingen verbeteren. Met hun ouders en familie en met de samenleving.

  Visie
  Elke jongere heeft recht op een individueel traject dat optimale kansen biedt op een succesvolle terugkeer in de samenleving. Daar zetten we op in, mede door de jongere regie te leren nemen op een positief vervolg van het eigen leven. Het verblijf van de jongere in de inrichting is begrensd in tijd en plaats; Teylingereind vormt een schakel in een keten. We zien het als onze specifieke rol er zorg voor te dragen dat deze schakel aansluit op de keten. We betrekken en ondersteunen hierbij actief de verbinding met het systeem van de jongere, zoals ouders en gezin, en zoeken actief de samenwerking met partners uit de keten.

  Om dat mogelijk te maken ontwikkelen en realiseren we aanbod voor jongeren dat is afgestemd op de vraag vanuit de samenleving, ondersteund met en onderbouwd vanuit observaties, forensische zorg en risico-taxaties. Door een succesvolle terugkeer in de samenleving, waarbij ook aandacht is voor het slachtoffer en materiƫle en maatschappelijke schade, hopen we een wezenlijke bijdrage te leveren in het terugdringen van recidive en de veiligheid in de samenleving.