In een goede sfeer durven jongeren te laten zien wat ze echt willen, wie ze echt zijn. Pas dan kunnen we vooruitgang met hen boeken. Ook de dagstructuur biedt veiligheid, want iedereen weet waar hij aan toe is en wat er wordt verwacht.

Lees meer

Stichting Teylingereind

Forensisch Centrum Teylingereind ressorteert onder de Stichting Teylingereind. De Raad van Bestuur geeft vorm aan het dagelijks bestuur. De Raad van Toezicht heeft een controlerende taak.

Raad van Bestuur
Mw. S. Beumer

Raad van Toezicht
Dhr. M. Kromwijk, voorzitter
Mw. M. Volp-Kortenhorst
Dhr. A. Schinkelshoek
Dhr. A. Marcouch

Contact
Forensisch Centrum Teylingereind
Secretariaat Raad van Toezicht
Postbus 193
2170 AD Sassenheim
info@teylingereind.nl (o.v.v. Raad van Toezicht)