Aanmoedigen betekent in Teylingereind: kijken naar wat je kunt. Applaus kan iemand over de streep helpen. Zeker als dat van je ouders en je familie komt. Zij zijn wat ons betreft onmisbaar in het veranderingsproces.

Lees meer

Jongeren

Jongeren in Teylingereind zitten in voorlopige hechtenis, hebben een detentiestraf of PIJ-maatregel opgelegd gekregen of worden gedurende zeven weken geobserveerd. Maar bij ons leeft altijd het besef dat elke jongere terugkeert naar de samenleving.
Mentorgesprek

We zorgen ervoor dat hij beseft wat er in de samenleving wel en niet van hem wordt verwacht. Welk gedrag wel en niet acceptabel is. Dat begint met een heldere diagnose: wat gaat er goed en hoe kunnen we dat versterken?

Elke jongere krijgt een mentor en gaat al na een paar dagen naar school. Binnen de muren van Teylingereind is er een vso/zmok-school, De Burcht. Alle jongeren doen mee aan YOUTURN, de methodiek die alle justitiële jeugdinrichtingen in Nederland hanteren. In YOUTURN draait alles om het aanleren van eigen verantwoordelijkheid. In een individueel perspectiefplan worden in overleg met de jongere en zijn ouders/verzorgers doelen opgesteld waaraan de jongere gaat werken gedurende zijn verblijf in Teylingereind. Daarnaast zijn er interventies waarmee we bijvoorbeeld de gevolgen van middelenmisbruik aanpakken en werken aan het beheersen van agressie.

Elke jongere maakt deel uit van een groep, een samenleving in het klein. Door samen te leven met andere jongeren, leren ze veel.