In een goede sfeer durven jongeren te laten zien wat ze echt willen, wie ze echt zijn. Pas dan kunnen we vooruitgang met hen boeken. Ook de dagstructuur biedt veiligheid, want iedereen weet waar hij aan toe is en wat er wordt verwacht.

Lees meer

Dagprogramma

Ons dagprogramma is erop gericht jongeren structuur te bieden en hen te activeren.
Algemene technieken

Jongeren die hier binnenkomen hebben vaak hun dag- en nachtritme omgedraaid. Om hen voor te bereiden op hun terugkeer in de samenleving, willen we hen structuur bieden en een goed dagritme aanleren. Dat betekent dat er vaste tijden zijn voor onder andere opstaan, douchen, eten, school, ontspanning, corveetaken, luchtmomenten, sport en bezoek.

Jongeren zijn verplicht om aan het dagprogramma deel te nemen. Om de jongeren voor te bereiden op een succesvolle terugkeer in de samenleving, is het dagprogramma gericht op opvoeding en ontplooing.