Op school kan elke jongere ontdekken dat hij echt wat kan. En wie dat ontdekt, wil vaak meer. De docenten stimuleren hen daarbij zo veel mogelijk. Want wie leert, bouwt aan zijn basis om weer mee te doen in de samenleving.

Lees meer

Re-integratie

De meeste jongeren die in Teylingereind verblijven, keren vroeg of laat terug in de samenleving. De bedoeling is dat ze terug gaan naar school, in een leer-/werktraject terechtkomen of op zoek gaan naar werk. Het is van groot belang dat ze zich dan gesteund voelen, zodat ze in die periode niet in een diep gat vallen.

Dagbesteding

Heel belangrijk in deze periode zijn onder andere een zinvolle dagbesteding, een goede woonsituatie en het bouwen aan een goed sociaal netwerk. Teylingereind werkt daarom intensief samen met verschillende ketenpartners in de regio, en als het nodig is daarbuiten. Dit doen we om de hulpverleningsvormen goed op elkaar te laten aansluiten. Alles is erop gericht de jongeren een beter toekomstperspectief te bieden en daarmee de kans op terugval zo klein mogelijk te maken.

Work-Wise Nederland

Samen met een aantal andere justitiële jeugdinrichtingen neemt Teylingereind als partner deel aan het samenwerkingsverband Work-Wise Nederland. Work-Wise is een methodiek die als doel heeft jongeren tijdens en aansluitend op hun verblijf in een justitiële jeugdinrichting, te helpen en individueel te begeleiden op weg naar een baan en/of scholingstraject.

Work-Wise bestaat uit drie verschillende fases

In de eerste fase worden de mogelijkheden en interesses van de jongere in kaart gebracht en volgt een oriëntatie op een beroepskeuze. In deze fase loopt de jongere stage en volgt aanvullende beroepsgerichte scholing. In de tweede fase doet de jongere arbeidservaring op en wordt indien relevant toegewerkt naar een beroepsgerichte certificering of diplomering. Ook wordt er gewerkt aan vaardigheden om zelfstandig te kunnen wonen. Na deze fase kan de jongere instromen in het reguliere onderwijs of kan hij direct gaan werken.

Gedurende het hele traject wordt de jongere zowel intern als extern begeleid door een individueel trajectbegeleider. Deze begeleiding blijft van kracht tot zes maanden na het verlaten van de inrichting. De trajectbegeleider probeert de arbeids- en sociale integratie van de jongere zo goed mogelijk te laten verlopen.

Wij zijn altijd op zoek naar stageplaatsen of werk

Door gebeurtenissen uit het verleden, krijgen de jongeren die in Teylingereind verblijven vaak geen kans in het heden. Terwijl het lopen van stage of een betaalde baan de jongens juist stimuleert om een andere weg in te slaan en deze weg te vervolgen. Dus heb je zelf een stageplaats of vacature en wil je deze jongeren een nieuwe kans geven? Neem dan contact op met de afdeling Nazorg via het algemene nummer, 071 - 30 55 55 of stuur een e-mail.