Teylingereind

Keuzes maken is belangrijk. Zeker wanneer de jongere terugkeert in de maatschappij is het noodzaak dat hij heeft leren inzien hoe hij de goede keuzes maakt. Dus niet terugvallen in crimineel gedrag, maar toekomstgericht denken en doen.

Lees meer

Werken bij

'Meedoen', daar draait het om in Teylingereind. Dat geldt voor de medewerkers net zo goed als voor de jongeren.
Overdracht

Onze wereld kenmerkt zich door sloten, deuren en sleutels. Juist dan is het belangrijk om open met elkaar om te gaan. Hoe de medewerkers met elkaar communiceren en omgaan is een voorbeeld voor de jongeren. Er is ruimte om zaken uit te spreken en grote bereidheid om zaken samen aan te pakken. Voor de medewerkers is het bovendien essentieel dat ze blijven leren en zich professionaliseren. Ze weten jongeren te motiveren, hebben zelfvertrouwen en een goed reflectievermogen.

In Teylingereind werken ongeveer 220 mensen. Tweederde van hen werkt direct met de jongeren, het merendeel van die groep bestaat uit groepsleiders en pedagogisch medewerkers. Daarnaast zijn er GZ-psychologen, beveiligingsmedewerkers, verpleegkundigen, sportmedewerkers en vele andere functies. Alle medewerkers beschikken in ieder geval over de kerncompetenties resultaatgerichtheid, samenwerken en integriteit. Maar wat hen vooral kenmerkt is de voortdurende wil om verder te komen met de jongeren, zodat ze gemotiveerd weer terugkeren in de samenleving.

logo

Teylingereind is voor meerdere (mbo)opleidingen een erkend leerbedrijf.