In een goede sfeer durven jongeren te laten zien wat ze echt willen, wie ze echt zijn. Pas dan kunnen we vooruitgang met hen boeken. Ook de dagstructuur biedt veiligheid, want iedereen weet waar hij aan toe is en wat er wordt verwacht.

Lees meer

Rondleiding

Wij verzorgen met name rondleidingen voor onze ketenpartners uit de regio, zoals de jeugdreclassering, politie, kinderbescherming, rechtbanken en andere groepen die directe raakvlakken hebben met ons werkveld.

Een verzoek voor een rondleiding kan alleen per e-mail worden ingediend.

Open Dag

De open dag van zaterdag 22 september 2018 is volgeboekt. U kunt zich hiervoor helaas niet meer aanmelden.