In een goede sfeer durven jongeren te laten zien wat ze echt willen, wie ze echt zijn. Pas dan kunnen we vooruitgang met hen boeken. Ook de dagstructuur biedt veiligheid, want iedereen weet waar hij aan toe is en wat er wordt verwacht.

Lees meer

Grondrechten

In de visie van Teylingereind staan zeven grondrechten centraal. Wij zijn ervan overtuigd dat het werken, begeleiden en ondersteunen op basis van rechten de jongeren goed op weg helpt. Naar een opleiding, een stage, een baan. De belangrijkste doelen zijn: weer meedoen in de samenleving, vermindering van de recidive en daarmee het creëren van een veiligere samenleving.

Recht om mee te doen

Jongeren in Teylingereind doen even niet meer mee in de samenleving. Ze moeten zich gaan realiseren dat alle mensen die bij hen betrokken zijn de weg openen naar opnieuw meedoen. Maar het is essentieel dat ze wel zelf leren wat er nodig is om weer mee te doen en van binnenuit gemotiveerd raken om het beter te doen. Het is belangrijk dat ze beseffen wat de samenleving van ze vraagt en eist. Dat een stage, een baan, een huis, een relatie en het gevoel dat je ertoe doet, geen vanzelfsprekendheid zijn. Dat je daarvoor de handen uit de mouwen moet steken en naar jezelf moet durven kijken. Dat je dat soms niet alleen kunt en dan ook hulp durft te vragen. Meedoen; dat willen alle jongeren in Teylingereind uiteindelijk. Wat ons betreft hebben ze dat recht.

Recht op bescherming

Vooruitgang boeken met de jongeren in Teylingereind moet. Maar het vraagt veel. Allereerst een stimulerend en veilig leefklimaat in de groep en binnen de organisatie. In een goede sfeer durven jongeren te laten zien wat ze echt willen, wie ze echt zijn. De structuur in Teylingereind laat hen zien hoe structuur helpt om je leven op de rails te krijgen. Bovendien biedt het veiligheid, want iedereen weet waar hij aan toe is en wat er verwacht wordt. Net als in de samenleving. Zo bescherm je elkaar; jongeren en medewerkers. Bovendien kunnen jongeren erop rekenen dat ze de juiste zorg krijgen.

Recht om te groeien

Als je het gevoel hebt dat de hele samenleving tegen je is, is groei niet het eerste waar je aan denkt. Zeker niet als diezelfde samenleving ervoor zorgt dat je in Teylingereind terechtkomt. Toch is het besef van kunnen groeien essentieel.

Jongeren moeten gaan inzien dat ze andere, betere mogelijkheden hebben. Dat als ze willen groeien, ze voor zichzelf kansen scheppen. In dat proces zijn de medewerkers onmisbaar. Het is belangrijk om elke jongere in te laten zien dat hij verantwoordelijk is voor zijn eigen ontwikkeling, voor zijn eigen toekomst. Het perspectiefplan is de concrete basis daarvoor. Hierin staat waaraan de jongere gaat werken, hoe dat verloopt en hoe zijn gedrag verbetert. Er staat in welke trainingen en cursussen de jongere gaat volgen. Of hij behandeld wordt, hoe de ouders betrokken worden. Maar ook zaken over de periode na de inrichting: wonen, onderwijs, stage en werk. Kortom, alle bouwstenen voor een goede terugkeer.

Recht op aanmoediging

Aanmoedigen betekent in Teylingereind: kijken naar wat je kunt. Elke jongere kan meer dan hij denkt. Applaus kan iemand over de streep helpen. Zeker als dat van je ouders en je familie komt. Die zijn wat ons betreft onmisbaar in het veranderingsproces. De jongeren worden op school en in de inrichting zoveel mogelijk positief gestimuleerd.

We benadrukken wat er goed gaat, maar zeggen het ook als dat niet zo is. We moedigen ze aan om certificaten te halen, een diploma. Om een sterk fundament te bouwen voor hun terugkeer. De basis is de diagnose die is gesteld. Hoe meer we van een jongere weten, hoe beter we hem kunnen aanvoelen, aansturen en dus aanmoedigen. Samen met de gedragsdeskundige kijkt elke jongere vooruit en naar de barrières die hij kan tegenkomen in Teylingereind en in de samenleving.

Recht om te leren

Als je wilt leren, moet je wel de overtuiging hebben dat je dat kunt. Veel jongeren in Teylingereind geloven daar helemaal niet in. Ze hebben een negatief zelfbeeld en voelen zich snel afgewezen. Dan doe je liever niet mee. En zeker niet op school, omdat de kans op negatieve ervaringen (en de herinnering daaraan) groot is.

Maar juist op school kan elke jongere ontdekken dat hij echt wat kan. En wie dat ontdekt, wil vaak meer. De docenten stimuleren hen daarbij zo veel mogelijk. Want wie leert en onderwijs volgt, bouwt aan zijn basis om weer mee te doen in de samenleving. De docenten helpen om te leren en te ontwikkelen. Met een diploma en een goed afgeronde stage, is de kans op een baan een stuk groter. Zeker als ook het gedrag verbeterd is. Daar werken we naartoe. Concreet en stap voor stap.

Recht om keuzes te maken

Keuzes maken is belangrijk. Zeker wanneer de jongere terugkeert in de maatschappij is het noodzaak dat hij heeft leren inzien hoe hij de goede keuzes maakt. Dus niet terugvallen in crimineel gedrag, maar toekomstgericht denken en doen. Dan is ook belangrijk dat je weet hoe en waar je ondersteuning en begeleiding kunt vinden en vragen. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de jongere zelf. Dat besef moet ontstaan.

In Teylingereind leren ze dat elke keuze gevolgen heeft. Dat je daarvan de consequenties onder ogen ziet. En dat je dus goed moet nadenken voordat je kiest. Daarover praten, helpt de jongeren groeien.

Recht om samen te werken

Als mens heb je anderen nodig om vooruit te komen in de samenleving. Mensen op wie je kunt bouwen; die je kunt vertrouwen. Dat besef is essentieel voor de jongeren. Dus leren ze op allerlei manieren samen te werken: met elkaar, met de groepsleiding, met andere jongeren op school, met de individueel trajectbegeleider, met een baas, met collega's op het werk of tijdens de stage. Oefenen, oefenen, oefenen. Zodat ze gaan inzien wat samenwerken oplevert.