Jongeren in Teylingereind doen even niet meer mee in de samenleving, maar diep van binnen is dat juist wat ze willen. Een baan, een huis, een relatie, het gevoel dat je ertoe doet. Wij willen hen leren wat er nodig is om weer mee doen.

Lees meer

Officieel afscheid voorzitter Raad van Bestuur

Cees Grimbergen en Roel de Bruijn

16-05-2012

Op 14 mei jl. vond het officiële afscheid plaats van Roel de Bruijn, voorzitter Raad van Bestuur Teylingereind. Tijdens deze bijeenkomst werd een interactieve discussie gevoerd rondom het thema 'Voor straf meedoen: De JJI tussen jeugdzorg en strafrecht'.

Cees Grimbergen (journalist en televisiepresentator) leidde deze discussie onder medewerkers van Teylingereind, wetenschappers, jeugdofficieren en vele andere genodigden. Bijzonder hieraan was dat er ook jongeren die in Teylingereind zijn verbleven en jongeren van De Jutters waren uitgenodigd om actief deel te nemen aan de discussie.

Na 9 jaar heeft Roel de Bruijn afscheid genomen van Teylingereind om per 1 juni 2012 te starten als voorzitter Raad van Bestuur bij Ons Tweede Thuis. Deze stichting biedt hulp aan mensen met een verstandelijke handicap. Roel: "Ons Tweede Thuis biedt, net als Teylingereind, kansen aan mensen om mee te doen. De innerlijke wens om mee te doen en erbij te horen is dezelfde. Het verschil is dat verstandelijk gehandicapten niet verantwoordelijk zijn voor hun achterstand. Ik zie het als een uitdaging om deze mensen maximaal te laten participeren in onze samenleving."