Als mens heb je anderen nodig om vooruit te komen in de samenleving. Mensen op wie je kunt bouwen, die je kunt vertrouwen. Dat besef is essentieel. Dus leren jongeren op allerlei manieren samen te werken: met elkaar, met groepsleiding of tijdens stage.

Lees meer

Nieuwe Voorzitter Raad van Bestuur

29 jui 2012

Met ingang van 15 september 2012 treedt mevrouw E.L. Overweter in dienst als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur Stichting Teylingereind.

Mevrouw Overweter (1970) is meer dan 20 jaar werkzaam geweest in de jeugdzorg en de laatste periode als directeur Behandelcentra bij Spirit! te Amsterdam. Vanuit deze functie is zij verantwoordelijk geweest voor het Forensisch Behandelcentrum Amsterbaken en de Jeugdzorgplus instelling de Koppeling.

Mevrouw Overweter is benoemd op de vacature die is ontstaan als gevolg van het vertrek van de heer R.J.W. de Bruijn die per 1 juni 2012 een functie heeft aanvaard als voorzitter van de Raad van Bestuur van Ons Tweede Thuis (o.a. Aalsmeer), een instelling voor mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke handicap.

We hebben er alle vertrouwen in dat mevrouw Overweter de samenwerking zoals betrokkenen die met Teylingereind gewend waren, succesvol zal voortzetten