In een goede sfeer durven jongeren te laten zien wat ze echt willen, wie ze echt zijn. Pas dan kunnen we vooruitgang met hen boeken. Ook de dagstructuur biedt veiligheid, want iedereen weet waar hij aan toe is en wat er wordt verwacht.

Lees meer

Witte Weekblad: interview met jongere Jim

Jim tijdens zijn stage in de personeelskantine

In het Witte Weekblad van 8 augustus 2012 stond een artikel over Forenisch Centrum Teylingereind. Journalist Piet van Kampen ging in gesprek met Jim, een jongere die in Teylingereind verblijft.

Dit interview maakt onderdeel uit van een reeks van zes. In het Witte Weekblad van 22 augustus 2012 verschijnt een artikel met Jessica (teamleider) en Farid, pedagogisch medewerker.