In een goede sfeer durven jongeren te laten zien wat ze echt willen, wie ze echt zijn. Pas dan kunnen we vooruitgang met hen boeken. Ook de dagstructuur biedt veiligheid, want iedereen weet waar hij aan toe is en wat er wordt verwacht.

Lees meer

Offerfeest in Teylingereind

Offerfeest

22-10-2012

Op woensdag 31 oktober 2012 wordt het Islamitisch Offerfeest gevierd in Forensisch Centrum Teylingereind. Dit wordt gevierd met een gezamenlijke maaltijd die jongeren in samenwerking met de docent Consumptief hebben bereid.

Daarnaast lichten de imam en dominee het Offerfeest toe vanuit beide geloven, is er een muzikale bijdrage en wordt er een korte film getoond die betrekking heeft op het verhaal van het offer van Abraham/Ibrahim. Niet te vergeten: jongeren die hun talent tonen tijdens de bijeenkomst.

Wij willen ouders zo veel mogelijk betrekken bij het verblijf van hun kind in Teylingereind, want zij spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hun kind en hun terugkeer naar de samenleving. Ouders zijn dan ook van harte uitgenodigd om bij het Offerfeest aanwezig te zijn.