Jongeren in Teylingereind doen even niet meer mee in de samenleving, maar diep van binnen is dat juist wat ze willen. Een baan, een huis, een relatie, het gevoel dat je ertoe doet. Wij willen hen leren wat er nodig is om weer mee doen.

Lees meer

Capaciteitsmaatregelen in de justitiële jeugdinrichtingen

Met ingang van 2014 wordt het aantal plaatsen in de justitiële jeugdinrichtingen (JJI's) gereduceerd van 800 naar 650 operationele plaatsen. Dat kondigde staatssecretaris Teeven op 30 november 2012 aan in een brief aan de Tweede Kamer. Een groot aantal justitiële jeugdinrichtingen wordt hierdoor geraakt. Forensisch Centrum Teylingereind behoudt echter de 92 plaatsen die wij reeds hebben.

Waarom krimpen?
Op dit moment is een aantal van de 800 plaatsen in de JJI's niet bezet. Sinds het begin van 2011 is gemiddeld niet meer dan 76,5% van de totale operationele capaciteit van de JJI's bezet. De meest recente capaciteitsschattingen geven aan dat de benodigde capaciteit voor de komende jaren 650 plaatsen bedraagt. Vanwege de huidige onderbezetting lag het voor de hand de 150 plaatsen die op dit moment - noch in de toekomst - niet nodig zijn als JJI-capaciteit op te nemen als bezuinigingsmaatregel voor 2014.

Hoe komt het dat de vraag naar capaciteit terugloopt?
De vraag naar capaciteit loopt terug door een combinatie van 1) een daling van de geregistreerde ernstige jeugdcriminaliteit en 2) er zijn steeds meer effectieve andere mogelijkheden tot zorg, behandeling en bestraffing van jeugdige delinquenten, waardoor rechters minder vaak besluiten tot vrijheidsbeneming.