Als mens heb je anderen nodig om vooruit te komen in de samenleving. Mensen op wie je kunt bouwen, die je kunt vertrouwen. Dat besef is essentieel. Dus leren jongeren op allerlei manieren samen te werken: met elkaar, met groepsleiding of tijdens stage.

Lees meer

Ouders dragen bij aan verbeteringen

Teylingereind werkt continu aan verbetering. Eén van de acties in dit kader is het voeren van gesprekken met ouders.
Verbeteringen

Uit de onlangs gevoerde gesprekken tussen Raad van Bestuur en ouders is een aantal waardevolle aanbevelingen gekomen, die meegenomen worden in het beleid 2013 en daarna. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen.

1. Onderwijs en dagbesteding
Hoewel de interne school veel aanbiedt, zou onderwijs meer "op maat" moeten zijn en gericht op wat de jongere kan en buiten nodig heeft. Ook begeleiding "op maat" is nodig om een jongere goed te kunnen ondersteunen in bijvoorbeeld examens. Er zijn te veel jongeren met onderbroken schoolgang. Buiten hebben zij een goede onderwijsbasis nodig om kans te maken op een zinvolle dagbesteding (baan, vervolgopleiding). Daar moet binnen al aan gewerkt worden.

2. Behandeling en nazorg
Er is in de inrichting wel behandelaanbod, maar de vraag is of het altijd voldoende is afgestemd op het niveau van de jongere. Ook hier is het advies meer "op maat" te behandelen, net als in de nazorg: 'Veel van deze jongeren hebben extra ondersteuning nodig, ook bij het regelen van allerlei praktische zaken. Het is meestal niet voor niets dat het is misgegaan'. 'Het is nodig dat de samenwerking tussen Teylingereind en de reclassering beter op elkaar is aangesloten en dat ook tijdens de nazorgfase wordt samengewerkt om nieuwe problemen te voorkomen'. Persoonlijke of psychische problematiek is van invloed op houding en gedrag: 'Misschien wil de jongere wel zelfstandig wonen, maar is hij er ook bang voor. Dat kan dan maken dat hij zelf geen actie onderneemt'.

Veel wisselingen in personeel maken een jongere en de situatie extra kwetsbaar: 'ik zie wel dat de intentie van mensen goed is en heb begrip voor de omstandigheden van wisseldiensten, maar de communicatie is niet altijd helder waardoor afspraken spaak kunnen lopen of processen stokken'. 'Als je te maken hebt met een mentor of gedragswetenschapper die langer blijft, komt dat het contact en de continuïteit ten goede. Dat is essentieel.' In de thuisbegeleiding, bijvoorbeeld tijdens begeleid verlof, is het belangrijk dat er eenduidigheid is in wat een jongere wel of niet mag tijdens zijn verlof.

3. Gezinsbegeleiding
Oog en aandacht hebben voor emoties van ouders en broers of zussen is belangrijk en dat begint al bij de eerste keer op bezoek. Wat heeft een ouder nodig om zonder schroom of wrok bij zijn of haar kind op bezoek te kunnen. Er is vaak veel gebeurd en er moet weer wederzijds begrip en vertrouwen komen. 'MDFT heeft voor mij dan ook veel betekend. Het startte al vrij snel nadat mijn zoon hier is geplaatst. Het was de eerste keer dat er ook oog was voor mijn gevoelens'.

4. Oudergroepen
Een ouderraad kan zinvol zijn om verbetering in te kunnen brengen en mee te kunnen denken. Dat kan een meerwaarde hebben. Maar er is ook veel behoefte aan een soort lotgenotengroep: dat je als ouders kunt praten over wat het met je doet en tips kunt uitwisselen.

5. Succes ervaren
Voor de jongeren is het heel belangrijk successen te ervaren. Daardoor krijgen ze weer vertrouwen in zichzelf en in hun toekomst. Er is vaak al zoveel misgegaan in hun leven, dat het soms moeilijk is er nog in te geloven. Door intensieve hulp, waar nodig met individuele begeleiding, kunnen ze weer successen boeken. En daar op verder bouwen.