Keuzes maken is belangrijk. Zeker wanneer de jongere terugkeert in de maatschappij is het noodzaak dat hij heeft leren inzien hoe hij de goede keuzes maakt. Dus niet terugvallen in crimineel gedrag, maar toekomstgericht denken en doen.

Lees meer

Forse bezuinigingen bij DJI, maar Teylingereind blijft open

Vrijdag 22 maart 2013 heeft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer geïnformeerd met een brief over het Masterplan DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen). Hierin staan forse bezuinigingsmaatregelen voor 2014 en verder.

De inhoud van het Masterplan DJI is voor alle onderdelen van DJI zeer ingrijpend. Voor de sector Justitiële Jeugdinrichtingen zijn onder andere de volgende maatregelen opgenomen:

  • het samenvoegen van de rijksinrichtingen tot één rijks-JJI met meerdere locaties;
  • de kostprijsverlaging bij rijksinrichtingen doorberekenen aan de particuliere inrichtingen, waartoe Teylingereind behoort;
  • uitbreiding van de inzet van elektronisch toezicht;
  • de operationele capaciteit terugbrengen met vijftig plaatsen door sluiting van één JJI, De Heuvelrug in Zeist, per 1 januari 2017.
  • Dit betekent dat Forensisch Centrum Teylingereind open blijft, maar wij beseffen ons dat de sector hard wordt getroffen.

    Voor het Masterplan DJI verwijzen we naar de website www.dji.nl.