Op school kan elke jongere ontdekken dat hij echt wat kan. En wie dat ontdekt, wil vaak meer. De docenten stimuleren hen daarbij zo veel mogelijk. Want wie leert, bouwt aan zijn basis om weer mee te doen in de samenleving.

Lees meer

In een gesloten setting je diploma behalen

Ook jongeren in Teylingereind kennen examenstress. Vijf jongens doen dit jaar staatsexamen, waarvan drie voor VMBO TL en twee voor HAVO.

Het is voor jongeren die in Forensisch Centrum Teylingereind verblijven, mogelijk om staatsexamen af te leggen. Hiervoor komen twee examinatoren van buitenaf. Van de vijf jongens die dit jaar examen doen, zijn er twee die inmiddels niet meer in Teylingereind verblijven. Zij komen speciaal voor deze examens terug naar de inrichting. Docent Anand, van interne school De Burcht: "Als je het mij vraagt zijn deze jongens bij voorbaat geslaagd, ze hebben zich enorm ingezet!"

In mei vinden schriftelijke examens plaats en in juni mondelinge examens, waarna de uitslagen zullen volgen.