Jongeren in Teylingereind doen even niet meer mee in de samenleving, maar diep van binnen is dat juist wat ze willen. Een baan, een huis, een relatie, het gevoel dat je ertoe doet. Wij willen hen leren wat er nodig is om weer mee doen.

Lees meer

Tweede Kamer stemt in met adolescentenstrafrecht

Dinsdag 4 juni heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Adolescentenstrafrecht aangenomen. Hiermee komt de strikte grens tussen jongeren- en volwassenenstrafrecht te vervallen. Jongeren tussen de 15 en 23 jaar kunnen als volwassene of minderjarige worden berecht, afhankelijk van onder meer hun ontwikkelingsniveau.
Rechtspraak

Pedagogisch karakter
Het Nederlands strafrecht heeft als doelen 'herstel van de rechtsorde' (vergelding en herstel van het ontstane leed) en 'verhogen van de veiligheid'. Bij het jeugdstrafrecht is er een derde, belangrijk doel: opvoeding van de jeugdige. Straf moet daarom in het jeugdstrafrecht vooral een pedagogisch karakter hebben. Dit principe stopt op het moment dat de verdachte of veroordeelde jongere 18 jaar wordt. Omdat we inmiddels weten dat jongeren tot tenminste 23 jaar nog volop in ontwikkeling zijn, is de mogelijkheid om tussen 18 en 23 vooral aandacht voor het 'bijsturen' te hebben, een verbetering.

Het voorstel om de maximale jeugdstraf te verlengen tot vier jaar is teruggetrokken; de maximale jeugdstraf blijft twee jaar. Wel is het mogelijk om een PIJ-maatregel om te zetten in een TBS-maatregel, als de jongere bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd nog een gevaar vormt.

Aandacht voor het ontwikkelingsniveau
In Almelo en Groningen is het afgelopen jaar geƫxperimenteerd met de nieuwe wetgeving. Een betrokken rechter en officier van justitie noemen dit experiment een succes. Een voordeel van de nieuwe adolescentenaanpak is dat er vanaf het begin aandacht wordt besteed aan de achtergrond en het ontwikkelingsniveau van de jongere, zeggen deze rechter en officier van justitie in een nieuwsbericht van www.rechtspraak.nl.

Bron: www.rechtspraak.nl