Keuzes maken is belangrijk. Zeker wanneer de jongere terugkeert in de maatschappij is het noodzaak dat hij heeft leren inzien hoe hij de goede keuzes maakt. Dus niet terugvallen in crimineel gedrag, maar toekomstgericht denken en doen.

Lees meer

HKZ-certificaat weer met drie jaar verlengd

HKZ

10-06-2013

Woensdag 29 en donderdag 30 mei jl. hebben drie externe auditoren zo'n 30 medewerkers gesproken van verschillende disciplines om te bepalen of Teylingereind de HKZ-hercertifactie zou behalen. Wij mogen met trots mededelen dat Teylingereind wederom voor drie jaar HKZ gecertificeerd is.

De auditoren waren zeer enthousiast over de wijze waarop Teylingereind uitvoering geeft aan risicobewustzijn, de methodiek YOUTURN en de samenwerking met interne school De Burcht. Ook de enthousiaste manier waarop medewerkers over hun werk praten, maakte indruk. Er is ook een aantal aandachtspunten benoemd, waaronder:

  • doorontwikkelen van planmatig en beheerst werken;
  • Hhaten in het medicatieproces (hier is al op geanticipeerd door een medicatieonderzoek dat uitgevoerd gaat worden);
  • doorontwikkelen van het duaal werken met teamleiders en gedragswetenschappers.

  • Over HKZ
    De Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht instellingen om 'verantwoorde zorg' te leveren. HKZ zorgt ervoor dat kwaliteit genormeerd en toetsbaar wordt. Zij stelt zorginstellingen daarmee in staat om hun aanbod voortdurend te verbeteren. Lees meer op de website.