Jongeren moeten gaan inzien dat ze andere, betere mogelijkheden hebben. Het perspectiefplan is de concrete basis daarvoor. Hierin staat waaraan de jongere gaat werken, hoe dat verloopt en hoe zijn gedrag verbetert.

Lees meer

Ook in Teylingereind aandacht voor de ramadan

Soufian Touzani (foto niet in Teylingereind genomen)

03-07-2013

Op woensdag 3 juli is er een middag georganiseerd voor onze jongeren met als thema Ramadan. Een aantal jongeren dat in Teylingereind verblijft, zal meedoen aan deze vastenmaand.

De bijeenkomst had mede tot doel om de niet-Moslim jongeren hierover te informeren en te vragen begrip te hebben voor en steun te geven aan aan de jongeren die gaan vasten. Zowel de dominee als imam van Teylingereind hebben gesproken over vasten en de waarde daarvan.

Special guest was Soufian Touzani, balkunstenaar. Hij heeft zijn inspirerende levensverhaal gedeeld en een show gegeven. Na afloop werden de jongens uitgenodigd om te laten zien dat ook zij hiervoor talent hebben.

Dinsdag 9 juli a.s. start de ramadan.