In een goede sfeer durven jongeren te laten zien wat ze echt willen, wie ze echt zijn. Pas dan kunnen we vooruitgang met hen boeken. Ook de dagstructuur biedt veiligheid, want iedereen weet waar hij aan toe is en wat er wordt verwacht.

Lees meer

14 april 2014: netwerkbijeenkomst voor bedrijven uit de regio

Bedrijven die ervoor open staan om nu of in toekomst te werken met delinquente jongeren die in Teylingereind verblijven, zijn van harte uitgenodigd voor de netwerkbijeenkomst op maandag 14 april 2014.

Waarom een netwerkbijeenkomst?
Het doel van de bijeenkomst is bedrijven die stage- of werkplekken hebben, kennis te laten maken met Teylingereind en de jongeren die er verblijven. Welke jongeren worden in Teylingereind geplaatst? Wat leren zij op de interne school? Hoe draagt een stage of baan bij aan vermindering van de recidive? Tevens is Teylingereind op zoek naar werkopdrachten voor jongeren die binnenkort in de interne werkzaal aan de slag gaan.

Programma
Het programma duurt van 17.30 - 19.00 uur. U wordt ontvangen door Esther Overweter, voorzitter Raad van Bestuur. Een jongere die in Teylingereind verblijft zal vertellen over zijn (werk)ervaring. Hierna volgt een rondleiding en de afsluiting vindt plaats met een hapje en een drankje, dat door jongeren wordt verzorgd.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door voor 7 april 2014 een e-mail te sturen naar info@teylingereind.nl. Er is beperkt plaats, dus meld u snel aan.