Keuzes maken is belangrijk. Zeker wanneer de jongere terugkeert in de maatschappij is het noodzaak dat hij heeft leren inzien hoe hij de goede keuzes maakt. Dus niet terugvallen in crimineel gedrag, maar toekomstgericht denken en doen.

Lees meer

5-jarig bestaan observatieafdeling gevierd met mini-symposium

Han Bartels en Loek Dijkman

26-05-2014

Deze maand bestaat observatieafdeling ForCA in Teylingereind vijf jaar. Ter gelegenheid hiervan hebben wij donderdag 22 mei jl. het mini-symposium '5 jaar ForCA: terugblikken en vooruit kijken' georganiseerd.

Onder andere rechters, officieren van justitie, advocaten, reclasseringsmedewerkers, behandelaars van justitiële jeugdinrichtingen en medewerkers van het NIFP en ForCA waren voor het symposium uitgenodigd.

Overhandiging observatiehandboek

Han Bartels, raadsheer van het gerechtshof Den Haag heeft gesproken over de verandering die heeft plaatsgevonden in de PIJ-maatregel in relatie tot toerekeningsvatbaarheid. Vaktherapeut Sander Fauth heeft door middel van een oefening de aanwezigen kennis laten maken met vaktherapie en wat de toegevoegde waarde is van deze therapie binnen het observatieonderzoek.

Tevens is met het 5-jarig bestaan van de observatieafdeling het vernieuwde observatiehandboek uitgebracht. Loek Dijkman, directeur behandeling Teylingereind, overhandigde het eerste exemplaar aan Carsten Herstel, algemeen directeur NIFP. De observatieafdeling van Teylingereind werkt nauw samen met medewerkers van het Pieter Baan Centrum (onderdeel van NIFP).

Ter afsluiting van de middag werd er een bezoek gebracht aan de observatieafdeling en heeft een aantal jongeren dat in Teylingereind verblijft de genodigden getrakteerd op zelfgemaakte hapjes.

opdracht vaktherapie minisymposium


Observatieafdeling ForCA
Teylingereind heeft de landelijke bestemming van klinische observatie voor jeugd. In de observatieafdeling ForCA worden jongeren geplaatst met complexe problematiek die ervan worden verdacht een of meerdere delicten te hebben gepleegd, vaak behorend tot de zwaarste typen delicten. Plaatsing kan ook in het kader van een PIJ-behandeling. De groep wisselt van samenstelling, omdat er elke week een jongere op de afdeling wordt opgenomen en er ook een jongere vertrekt. De observatieduur is zeven weken.

De jongeren doorlopen een programma waarin ze door pedagogisch medewerkers, docent, vaktherapeut, psycholoog en kinder- en jeugdpsychiater worden geobserveerd en onderzocht. De forensisch milieuonderzoeker richt zich op de omgeving van de jongere. Bij het onderzoek is er ook aandacht voor lichamelijke en medische zaken, intelligentie en risicotaxatie. De observatie mondt uit in een rapport aan de rechter-commissaris met daarin een advies met betrekking tot de noodzaak van behandeling en de strafrechtelijke afdoening. Bij jongeren die in het kader van de PIJ-maatregel worden geobserveerd krijgt de directeur van de inrichting advies over de behandelmogelijkheden die nog worden gezien.