Jongeren moeten gaan inzien dat ze andere, betere mogelijkheden hebben. Het perspectiefplan is de concrete basis daarvoor. Hierin staat waaraan de jongere gaat werken, hoe dat verloopt en hoe zijn gedrag verbetert.

Lees meer

Zorg en behandeling

Medische dienst

Medische dienst | controle bloeddruk

Psycho motorische therapie | gezin

Psycho motorische therapie | individueel (jongere is model)

Geestelijke verzorging | imam

Geestelijke verzorging | dominee