Als mens heb je anderen nodig om vooruit te komen in de samenleving. Mensen op wie je kunt bouwen, die je kunt vertrouwen. Dat besef is essentieel. Dus leren jongeren op allerlei manieren samen te werken: met elkaar, met groepsleiding of tijdens stage.

Lees meer

Nieuwsbrief Teylingereind - augustus 2015

03-08-2015

Diploma uitreiking

Leven in Teylingereind

Diploma's en certificaten voor jongeren

Het schooljaar is ten einde. Ook voor de interne school van Teylingereind, De Burcht. De docenten hebben zich, net als ieder jaar, hard gemaakt om de jongeren verder op weg te helpen in hun traject en toe te werken naar een certificaat of diploma. Het laatste gaat soms moeizaam, omdat vooraf niet altijd bekend is wanneer een jongere vrijkomt of wordt overgeplaatst naar een andere inrichting. In februari worden de locaties voor het staatsexamen bepaald. Wettelijk gezien is het niet mogelijk om later in het jaar van locatie te wisselen. We streven ernaar om de jongeren die tussentijds de inrichting verlaten, toch in Teylingereind examen te laten doen. Dat is dit jaar wederom gelukt en heeft geleid tot een prachtig resultaat: vier jongens zijn geheel of gedeeltelijk geslaagd voor vmbo tl en vmbo kader. Dit schooljaar zijn er zo'n 60 erkende diploma's en certificaten uitgereikt aan jongeren, onder andere voor IVIO (rekenen, Nederlands, Engels), lassen, Basisveiligheid VCA en staatsexamens. Een resultaat om trots op te zijn.

Houttechniek

Adolescentengroep

Sinds mei 2014 heeft Teylingereind een speciale kort verblijf groep ingericht voor adolescenten, in de leeftijd van 18 tot 23 jaar, die zijn geplaatst volgens het adolescentenstrafrecht. In onderstaand factsheet leest u meer over onze aanpak, de kenmerken van deze doelgroep en de ervaringen van het afgelopen jaar.

Fietsen maar..

Meedoen in de omgeving

Jongeren werken mee aan expositie

Creatieve jongeren van Teylingereind hebben 10 panelen beschilderd voor de expositie 'Bouwen aan Vrede.' U kunt deze expositie gratis bezoeken van 3 t/m 23 augustus 2015 in de Maria ter Zeekerk in Noordwijk. In totaal hebben 260 deelnemers meegedaan door panelen te beschilderen en op deze manier een 'muur van vrede' te bouwen. Meer informatie

Bakfiets opgeknapt door jongeren

Wat begon als een kennismaking op de Beursvloer van de Bollenstreek eind 2014, resulteerde voor Scoutinggroep Scojesa in een zo goed als nieuwe bakfiets. De fiets is onder het toeziend oog van leer-werkmeester Wim van den Dam door onze jongeren opgeknapt en uitvoerig getest. Inmiddels rijden de vrijwilligers van Scojesa weer vrolijk rond.

Kindergemeenteraad schenkt geld aan Teylingereind

Tuinieren en koken met verse kruiden is straks mogelijk dankzij de bijdrage van € 732,- van de kindergemeenteraad. De jongeren en de leer-werkmeester gaan aan de slag om de tuinkas met diverse planten en kruiden aan te leggen. De gekweekte kruiden worden gebruikt bij de kooklessen van de interne school De Burcht. De medewerkers van Teylingereind zijn blij met de cheque en bedanken de kindergemeenteraad hiervoor.

YiP conferentie

Bij de slotconferentie 'Partners in Crime Prevention' op 19 juni jl., georganiseerd door Young in Prison, sprak directeur Esther Overweter over 'Waarom kunst/creativiteit nodig is in justitiële jeugdinrichtingen'. Creativiteit draagt bij aan de zelfexpressie van jongeren en werkt ontspannend. Bovendien helpt het jongeren te ontdekken welke talenten zij hebben en hoe zij die kunnen inzetten.

Summerschool International Children's Rights

Voor de derde keer op een rij heeft Teylingereind dit jaar een rondleiding georganiseerd voor buitenlandse studenten en professionals die de Summerschool volgen. Deze wordt vanuit de rechtenuniversiteit Leiden georganiseerd en heeft als thema 'Internationale kinderrechten.'

Kindergemeenteraad

In de media

Teylingen.tv

Net als bij een echte raadsvergadering is de vergadering van de kindergemeenteraad Teylingen op 29 juni 2015 vastgelegd en te bekijken via onderstaande link. De leer- werkmeester presenteert hierbij het voorstel voor een tuinkas voor Teylingereind.

Into Business

In het zakenmagazine Bollenstreek into Business staat een interview met leer-werkmeester Wim van den Dam en directeur Esther Overweter van Teylingereind. Hun oproep aan ondernemend Teylingen is helder: Geef jongens een tweede kans en laat hen door middel van stageplaatsen of werkopdrachten meedoen in de samenleving.

Interview Loek

Afgelopen mei stond er een sprekend interview in het Leidsch Dagblad met Loek Dijkman, voormalig directeur behandeling. In juni is Loek Dijkman met pensioen gegaan.

Afscheid Loek

Terugblikken

Feestelijk afscheid Loek Dijkman

Na ruim 37 jaar werkzaam te zijn geweest met jeugdigen in het justitiële veld, is Loek Dijkman, directeur behandeling en lid Raad van Bestuur Teylingereind, in mei 2015 met pensioen gegaan. Om hierbij stil te staan was er feestelijke bijeenkomst in restaurant Fifteen in Amsterdam. Met Hans Butselaar (voormalig sectordirecteur jeugd Ministerie V&J) als gespreksleider en Theo Doreleijers, (emeritius hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie), Robert Vermeiren (hoogleraar (forensische) kinder- en jeugdpsychiatrie), Carsten Herstel (algemeen directeur NIFP) en Marijke van Genabeek (pedagogisch directeur Rijks JJI) was er een goed verzorgd inhoudelijk programma. Muzikaal vermaak werd verzorgd door het Matangi quartet, tot groot genoegen van Loek. Het motto van Teylingereind, 'Meedoen', werd uitgedragen door jongeren die een schilderij hebben aangeboden dat zij onder leiding van kunstenaar Ko Aarts hebben gemaakt. Loek Dijkman: "Als je zo feestelijk met pensioen mag gaan, past slechts dankbaarheid."

Jaarverslag 2014

Onvoorspelbare instroom, aangekondigde sluiting Amsterbaken, observatieafdeling ForCa, adolescentenstrafrecht, leefklimaatanalyses, differentiatie kort en lang verblijf, registratie in het kader van Professionalisering Jeugdzorg…
Zomaar, in willekeurige volgorde, een greep uit een aantal belangrijke thema's van 2014. Ondanks de dagelijkse hectiek en de impact van externe ontwikkelingen hebben we, vooral dankzij professionele medewerkers, ook in 2014 de jongere centraal kunnen stellen. Natuurlijk met als doel zijn perspectief op een succesvolle toekomst te verbeteren.
We werkten nauw samen met ouders, de interne school, ketenpartners en zorgaanbieders van buiten. Meedoen is immers ons motto. En we zijn kritisch op welke processen we nog kunnen verbeteren. Tegelijkertijd zijn we trots op de behaalde resultaten.

Congres 'Het gezin centraal'

In ontwikkeling

Congres 'Het gezin centraal'

Op 1 oktober 2015 presenteert de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd haar resultaten op het gebied van gezinsgericht werken vanuit (gesloten) instellingen. Hoe kan gezinsgericht werken voor uw inrichting van toegevoegde waarde zijn?

Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar geïnteresseerden in uw omgeving, zodat zij zich kunnen aanmelden