Op school kan elke jongere ontdekken dat hij echt wat kan. En wie dat ontdekt, wil vaak meer. De docenten stimuleren hen daarbij zo veel mogelijk. Want wie leert, bouwt aan zijn basis om weer mee te doen in de samenleving.

Lees meer

'Beter uit de bak' | Artikel magazine Straf!

.

18-10-2016

Beter uit de bak
Jeugdreclassering, forensische zorg en justitiële jeugdinrichting (JJI) Teylingereind werken samen aan het terugdringen van recidive. Zo vroeg mogelijk starten therapeuten in Teylingereind met multidimensionele familietherapie. Na detentie gaat dezelfde therapeut door met de behandeling. 'Dat werkt: de vertrouwensband is er al.'