In een goede sfeer durven jongeren te laten zien wat ze echt willen, wie ze echt zijn. Pas dan kunnen we vooruitgang met hen boeken. Ook de dagstructuur biedt veiligheid, want iedereen weet waar hij aan toe is en wat er wordt verwacht.

Lees meer

Nieuwsbrief Teylingereind - januari 2017

11-01-2017

Een nieuw jaar, een nieuw begin: jongeren delen hun wensen voor 2017. Voor Teylingereind start het nieuwe jaar goed, wij maken kans op de titel Best Presterende Werkgever 2016. Ook uw stem is van harte welkom. En wat is het toppunt van meedoen? Joshua die na zijn detentie stage loopt in de inrichting. Lees over zijn ervaring in deze nieuwsbrief.
Arbeidsmarkt TV
Bekijk de uitzending

Actueel

Wint Teylingereind de werkgeversprijs?

Teylingereind is genomineerd voor de Best Presterende Werkgever Awards 2016: de grootste werkgeversprijs van Nederland. De cheque voor media-aandacht ter waarde van €100.000 wordt 2 februari 2017 uitgereikt door ex-premier Jan Peter Balkenende. Om bij de finalisten te eindigen, hebben wij zo veel mogelijk unieke stemmen nodig. Uw stem is van harte welkom. SMS BPWA 2922 naar 4422. Dit kan tot zondag 15 januari 17.00 uur. Doet u mee?

In oktober jl. werd Teylingereind branchewinnaar van de justitiële jeugdinrichtingen. Selectie en nominatie vinden plaats door het NSBA instituut. 'Teylingereind weet zijn enorme vakkennis te combineren met een innovatieve aanpak, waardoor het hoog scoort op tevredenheid van jongeren en samenwerkingspartners. Gedrevenheid, durf en visie, plus een sterke focus op de jongeren maken van deze organisatie een topper', aldus de jury.

Joshua

Leven en werken in Teylingereind

Het toppunt van meedoen: na vastzitten, stagelopen in Teylingereind

Joshua loopt vier maanden stage bij de afdeling individuele trajectbegeleiding. Maar Joshua is niet een gemiddelde stagiair die komt proeven van het werken in een gesloten omgeving. Hij heeft namelijk zelf zes maanden in Teylingereind gezeten, dat is inmiddels ruim twee jaar geleden. Die periode is heftig, maar tegelijkertijd goed geweest en heeft Joshua gebracht waar hij nu is.

Wat houdt jouw stage in?
"Met de jongens die hier verblijven, kijk ik naar een zinvolle dagbesteding voor als ze Teylingereind verlaten. Dat kan school, stage of werk zijn. Maar ook waar gaan ze wonen, kunnen ze naar huis of eventueel naar andere familieleden? Komen zij in aanmerking voor nachtdetentie? Hebben jongens schulden en welke regeling kunnen we daarvoor treffen? Het betreft alles om jongens een goede start te geven als zij weer vrijkomen."

Jij verbleef ook in Teylingereind, hoe was dat voor jou?
"Het was de eerste keer dat ik vast kwam te zitten. Ik verbleef eerst drie dagen op het politiebureau, dat vond ik een drama. Daarna werd ik naar Teylingereind gebracht. Het was op een donderdag, dat ik weet het nog goed. Het viel me zwaar. Het onderzoek naar mijn delict was gaande, waardoor ik 20 dagen 'in beperking' zat. Dat is niet menselijk. Geen televisie, geen radio, geen contact met andere jongeren, geen contact met mijn vriendin. Af en toe sporten of naar muziekles, verder alleen op mijn kamer. De enige die op bezoek mocht komen was mijn moeder. Hierna werd het anders, ik volgde het dagprogramma. Groepsleiders, gedragswetenschappers en individueel trajectbegeleiders (ITB) hebben veel voor mij gedaan. Zij bleven mij aanmoedigen om door te zetten, bijvoorbeeld bij het zoeken naar een goede dagbesteding. En dat was nodig, want het volgen van een opleiding was een voorwaarde die ik van de rechtbank had meegekregen, wilde ik vrijkomen."

Wat heeft Teylingereind jou gebracht?
"Het was voor mij een goede les. Het besef kwam dat ik alles had en ineens niets meer. Ik had onderdak, werk en ouders die voor mij klaarstonden. Zij zijn te allen tijde achter mij blijven staan, kwamen altijd op bezoek. Ik dacht na over 'wat wil ik met mijn leven?' en 'hoe kan ik mijn ouders trots maken'? Dat ik nooit meer terug wilde komen was duidelijk. Toen kwam het besef dat de mensen in Teylingereind, met name groepsleiders en ITB-ers mooi werk verrichten. Dat wilde ik ook doen. Na verschillende pogingen, werd ik gelukkig aangenomen op het ID college waar ik de opleiding Sociaal Pedagogisch Werker volg. Door de ervaring die ik heb met het strafrecht en daardoor weet hoe het in elkaar zit, kan ik het laatste jaar versneld volgen. In januari 2017 mag ik afstuderen."

Jij bent ervaringsdeskundige, wat betekent dat voor je stage hier?
"Ik denk dat ik de kant van de jongens hier beter kan begrijpen, de frustratie die het vastzitten met zich meebrengt. Dat je afhankelijk bent van anderen. Mijn verhaal kan motiveren. Teylingereind kun je namelijk ook zien als het begin van iets nieuws. En daar ben ik het voorbeeld van."

Wim van den Dam

Meedoen in de omgeving

Eerste match op beursvloer

De Beursvloer Bollenstreek is een ontmoetingsplaats voor maatschappelijke organisaties, verenigingen en het bedrijfsleven. Het doel is om elkaar te vinden om klussen te realiseren met gesloten beurs, matches. Op de beursvloer ontstaat een levendige handel in creativiteit, inzet, netwerken en enthousiasme. Met als resultaat: winst voor de samenleving. Zo ook voor ons. Dit keer diverse werkopdrachten binnengehaald voor jongens die hier verblijven. En de eerste match was voor... jawel Teylingereind.

Muziek als uitlaadklep, troost en ontspanning

Teylingereind heeft naar aanleiding van de Rabobank Clubkas Campagne een bijdrage ontvangen voor opnameapparatuur voor muziek. Jongens die vastzitten hebben vaak stress, zijn verdrietig en teleurgesteld in zichzelf. Muziek maken is een uitlaadklep, biedt troost en ontspanning. Met opnameapparatuur kunnen jongeren eigen nummers maken, hun gevoel en gedachten hierin leggen en dit laten luisteren of opdragen aan familie. Leden van de Rabobank die op Teylingereind hebben gestemd, bedankt!

Straf!
Klik op de afbeelding

In de media

Familietherapie | magazine Straf!

Jeugdreclassering, forensische zorg en justitiële jeugdinrichting Teylingereind werken samen aan het terugdringen van recidive. Zo vroeg mogelijk starten therapeuten in Teylingereind met multidimensionele familietherapie. Na detentie gaat dezelfde therapeut door met de behandeling. "Dat werkt: de vertrouwensband is er al".

Nominatie Beste Werkgever | SBS6 en omroep BO

Teylingereind is genomineerd voor de Best Presterende Werkgever Award 2016. Eind 2016 was op SBS6 de uitzending te zien waarin Arnold Vanderlyde directeur-bestuurder Esther Overweter interviewt. Daarnaast is Esther Overweter uitgenodigd voor een radio-interview bij omroep Bo en in lokale media verschenen nieuwsberichten over de nominatie.

Wensen
Klik op de afbeelding

Vooruitblikken

Woorden van betekenis

Lees hier de wensen van jongeren die in Teylingereind verblijven. Wensen voor hun familie en wensen voor zichzelf. Zij zweven soms tussen hoop en vrees. Wij doen er alles aan om hen het vertrouwen te geven dat ook zij positief kunnen meedoen. Wij wensen iedereen een betekenisvol 2017!

De plannen voor 2017

Jongeren, omgeving, organisatie en speerpunten van de sector justitiële jeugdinrichtingen (JJI) zijn vier thema's die in 2017 centraal staan. Wij richten ons dit jaar met name op het bestendigen van ingezet beleid, op verdere ketenverbinding, vooral ook met Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en op het doorontwikkelen van modulair aanbod. Hiermee sluiten we ook goed aan bij een aantal belangrijke speerpunten van de sector JJI, waaronder continuering van zorg voor, tijdens en na verblijf, het betrekken van het eigen netwerk van de jongere en lokale samenwerking. Gezien het veranderende JJI-veld doet Teylingereind steeds ruimere ervaring op met een groot gebied en verschillen in de aanpak jeugdbeleid binnen de diverse grote steden.

Leefgroep

Vacatures

Is werken bij Teylingereind jou op het lijf geschreven? Solliciteer voor groepsleider of pedagogisch medewerker via www.teylingereind.nl

Stuur deze nieuwsbrief door naar geïnteresseerden in uw omgeving, zodat zij zich kunnen aanmelden