Keuzes maken is belangrijk. Zeker wanneer de jongere terugkeert in de maatschappij is het noodzaak dat hij heeft leren inzien hoe hij de goede keuzes maakt. Dus niet terugvallen in crimineel gedrag, maar toekomstgericht denken en doen.

Lees meer

Teylingereind neemt afstand van Award

19-01-2017

Teylingereind is door het NBSA instituut genomineerd voor Best Presterende Werkgever 2016. In de uitzending van Rambam, 12 januari 2017, kwam de wonderlijke gang van zaken van het NBSA instituut naar voren. Hierdoor is er een smet gekomen op het winnen van deze Award. Teylingereind heeft daarom besloten om afstand te doen van deze nominatie en trekt zich terug.
.

Teylingereind is in oktober jl. door het instituut geselecteerd, niet op eigen initiatief, om deel te nemen aan de nominatie voor Best Presterende Werkgever van de branche justitiële jeugdinrichtingen. We hebben te goeder trouw deelgenomen en waren van te voren op de hoogte van betaling als we branchewinnaar zouden worden. Dit zagen wij als een acceptabele investering voor het benaderen van de arbeidsmarkt om hiermee de constante stroom van vacatures binnen de organisatie in te kunnen vullen.

Tot vorige week voelden we ons oprecht geëerd en gewaardeerd. Helaas is vanwege alle ruis terugtrekken uit de nominatie nu het enige juiste dat we kunnen doen. We zijn teleurgesteld en vinden het spijtig voor een ieder die vol enthousiasme heeft meegedaan om van onze nominatie een succes te maken.