Jongeren moeten gaan inzien dat ze andere, betere mogelijkheden hebben. Het perspectiefplan is de concrete basis daarvoor. Hierin staat waaraan de jongere gaat werken, hoe dat verloopt en hoe zijn gedrag verbetert.

Lees meer

Lees onze digitale nieuwsbrief

Vandaag is de digitale nieuwsbrief van Teylingereind verstuurd. Hierin is onder andere de ervaring van Johan* te lezen omtrent het overlijden van zijn vader, de pilot die Teylingereind is gestart met de gemeente Leiden, het jaarverslag 2016 en de burendag op 23 september 2017.

Nieuwsgierig? Klik hier om de nieuwsbrief te lezen

Automatisch de nieuwsbrief ontvangen? Hier aanmelden