In een goede sfeer durven jongeren te laten zien wat ze echt willen, wie ze echt zijn. Pas dan kunnen we vooruitgang met hen boeken. Ook de dagstructuur biedt veiligheid, want iedereen weet waar hij aan toe is en wat er wordt verwacht.

Lees meer

Nieuwe bestuurder aangesteld

11-12-2017

Mevrouw Soraya Beumer is benoemd als nieuwe directeur-bestuurder van Forensisch Centrum Teylingereind. Zij vervangt daarmee Esther Overweter die er, na vijf jaar dienstverband bij Teylingereind, voor gekozen heeft haar kennis en ervaring in te zetten voor Stichting Juzt. Mevrouw Beumer start haar werkzaamheden op 1 februari 2018.
De heer Kees Puijk, businesscontroller van Teylingereind, is voor de periode 1 december 2017 tot 1 februari 2018 benoemd als waarnemend bestuurder.

Forensisch Centrum Teylingereind ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet en bouwt verder aan een organisatie die tot doel heeft optimaal, in samenwerking met ketenpartners, bij te dragen aan de zorg en begeleiding van een bijzondere doelgroep: jongeren die onverminderd recht hebben op meedoen.