Aanmoedigen betekent in Teylingereind: kijken naar wat je kunt. Applaus kan iemand over de streep helpen. Zeker als dat van je ouders en je familie komt. Zij zijn wat ons betreft onmisbaar in het veranderingsproces.

Lees meer

Nieuwsbrief Teylingereind - mei 2018

17-05-2018

Je bent 25 jaar en verblijft in een justitiële jeugdinrichting. Voor Ricardo is dit hoe zijn leven er nu uitziet. Na ruim 40 maanden in een penitentiaire inrichting, verblijft hij nu in Teylingereind. Hoe is dat zo gekomen en wat vindt hij daarvan? Daarnaast is te lezen hoe gemeente Delft en Teylingereind gaan samenwerken om jongeren gefaseerd te laten re-integreren en welke bijzondere gast een bezoek heeft gebracht aan de inrichting.
Opnieuw leren lopen

Leven in Teylingereind

Interview Ricardo (25): "Ik moet opnieuw leren lopen"

Je bent 25 jaar en verblijft in een justitiële jeugdinrichting. Voor Ricardo is dit hoe zijn leven er nu uitziet. Na ruim 40 maanden in een penitentiaire inrichting (PI), verblijft hij nu in justitiële jeugdinrichting (JJI) Teylingereind om het laatste deel van zijn PIJ-maatregel uit te zitten. Hoe is dat zo gekomen en wat vindt hij daarvan?

Het is een donderdagmiddag, de schooldag zit erop en Ricardo neemt plaats in de spreekkamer. Een ruimte die in vroeger tijden diende als slaapkamer, als 'cel'. Destijds was er op een leefgroep plaats voor maximaal 12 jongeren. Nu is dat maximaal 10 of 8 jongeren. Tegenover mij zit ietwat onderuit gezakt, met een afwachtende maar open houding, een jongen. Of beter gezegd een man? Een jongeman, dat maak ik (interviewer) ervan. Ricardo noemt zichzelf wel een man, iemand die een volwassen leven heeft geleid.

Je ging van een jeugdinrichting naar een PI en weer terug, waarom?
"Toen ik 17 jaar was kwam ik een jeugdgevangenis terecht. Ik kreeg toen een PIJ-maatregel, zeg maar jeugd-tbs, en verbleef in verschillende inrichtingen. Tijdens één van mijn verloven, mijn PIJ-maatregel was nog niet afgelopen, heb ik een nieuw delict gepleegd. Hiervoor werd ik op een vrijdagavond in Amsterdam opgepakt. Ik was toen voor de wet volwassen en er werd dan ook vijf jaar met tbs tegen mij was geëist. Hierdoor was ik behoorlijk van het pad af, maar het schudde me ook wakker: 'Zo wil ik niet eindigen, ik wil een toekomstperspectief'. Gelukkig kwam ik er vanaf met een detentiestraf van 60 maanden, waarvan 18 voorwaardelijk. Ik verbleef onder andere in verschillende PI's. Toen het einde van mijn detentie in zicht kwam, hebben mijn advocaat en ik ervoor gepleit dat ik het restant van de PIJ-maatregel in een PI mocht uitzitten of liever nog: dat het restant geschorst zou worden. Helaas ging de rechter daar niet in mee. Ik moest terug naar een JJI en dat werd Teylingereind.

Hoe was het voor jou om terug te keren naar Teylingereind?
Dat viel tegen. Een man zet je niet tussen kinderen. Ik begrijp deze keuze wel vanuit het adolescentenstrafrecht. Heeft iemand bijvoorbeeld een beperking, dan kan het juist goed zijn. Voor die jongens is het hier makkelijker: je wordt gewekt, begeleid, gecorrigeerd, er is structuur. Hier nemen ze je bij de hand en dat hebben sommige jongens nodig. Het contact met de mensen die hier werken is anders, minder afstandelijk dan met bewakers in een PI.

Maar ík had al een volwassen leven geleid. De eerste zes maanden voelde ik weerstand en heb ik op alle fronten tegengewerkt. Nu heb ik het geaccepteerd en kan ik me aanpassen aan wat er van me wordt gevraagd. Acceptatie is nodig voordat je een ritme gaat vinden. En dat ritme gaat me helpen, want ik verwacht eind 2019 pas vrij te komen. Inmiddels ben ik in gesprek met De Waag (forensische geestelijke gezondheidszorg) en hebben we het over mijn problematiek. Ik ben bereid te kijken naar 'Wie ben ik?'. Leuk is het niet, wel goed.

Wat vind jij de belangrijkste verschillen tussen een PI en JJI?
"In 'volwassen' heb je een stoplichtsysteem waarbij je vrijheden kunt verwerven. Bij rood heb je nauwelijks vrijheden en bij groen heb je er veel. Ik zat in groen en dat beviel goed. In 'volwassen' heb je werk en bij 'jeugd' ga je naar school. En zoals ik al eerder zei: je hebt veel meer begeleiding en sturing in een JJI."

Heb je een top-tip-top voor medewerkers in Teylingereind?
"De mensen die écht iets willen betekenen in het leven van de jongens, dat vind ik top. De tip? Ik zeg geregeld: 'Laat los, ontspan'. Doe wat je moet doen om een jongen zo goed mogelijk te begeleiden, werk op gevoel. Dan gaan de dingen minder geforceerd en bereik je meer."

Hoe ziet jouw leven eruit eind 2019, als je vrijkomt?
"Ik ben van plan om alles rustig aan te doen, ik moet de flow weer vinden. Eerder heb ik als heftruckchauffeur gewerkt en dat wil ik weer oppakken. Straks zet ik na jaren mijn eerste, echte stappen weer buiten. Ik zal toch opnieuw moeten leren lopen."

Teylingereind

In ontwikkeling

Passende woning en inhoudelijke zorg voor jongeren na detentie
Teylingereind, Jeugdbescherming West en Jeugdformaat willen gezamenlijk werken aan een oplossing voor het tekort aan passende woonvoorzieningen en inhoudelijke zorg, voor jongeren na detentie. Een deel van de jongeren dat in een gesloten (justitiële) setting verblijft, blijkt na hun verblijf onvoldoende toegerust om zonder risico op recidiverend gedrag terug te keren naar huis of zelfstandig te wonen. De thuissituatie biedt voor jongeren bovendien in veel gevallen onvoldoende steun, pedagogische competenties en/of toezicht. Helaas is er een structureel tekort aan passende woonvoorzieningen en inhoudelijke zorg voor deze doelgroep, waardoor er te weinig alternatieven zijn om deze jongeren te kunnen huisvesten en opvangen. De gemeente Delft heeft aangegeven verantwoordelijkheid te willen nemen voor een goede uitstroomvoorziening voor deze doelgroep. Zodoende is er een pilot gestart waarbij de gemeente Delft, Teylingereind, Jeugdbescherming West en Jeugdformaat de handen ineen slaan. Het doel is kwetsbare jongeren perspectief te bieden door hen gefaseerd te laten re-integreren in de samenleving met positieve lange termijneffecten, zoals positieve effecten als het gaat om behandelingsresultaten en het terugdringen van recidive.

Gayle Dakof

Terugblikken

Inspiratiessesie 'De kracht van het systeem'
Woensdagavond 25 april had Teylingereind een bijzondere gast binnen de muren: professor Dr. Gayle Dakof was overgekomen uit Amerika voor een inspiratiesessie. Mevrouw Dakof is grondlegger van de evidence based gezinsbehandeling MDFT (Multi Dimensionele Familie Therapie). MDFT-therapeuten benutten de kracht van het gezin om te komen tot verandering.

In Teylingereind zijn vier MDFT-therapeuten werkzaam, die op een bijzondere wijze te werk gaan. De behandeling start binnen de muren. Als de jongere vrijkomt, dan gaat de behandeling buiten de muren door met dezelfde therapeut. Teylingereind is hierin voorloper geweest en benut de 'crisis', oftewel een kind dat vast komt te zitten, om een alliantie te maken met het gezin. Naast de inspiratiesessie voor medewerkers van Teylingereind en externe genodigden van o.a. Jeugdbescherming West, Actiecentrum Veiligheid en het Palmhuis, was mevrouw Dakof nieuwsgierig naar onze best practices. Eén daarvan is bijvoorbeeld de goede samenwerking met partners uit ons werkveld. Dit maakt het mogelijk dat een MDFT-therapeut van Teylingereind de behandeling kan voortzetten terwijl deze is gedetacheerd bij een andere zorginstantie. Hierdoor blijft de behandelrelatie die is opgebouwd bestaan. Een bekend en vertrouwd gezicht blijft dus bij de jongere en het gezin betrokken.

Rene en Annabel

In de media

Magazine NEX XL
Pedagogisch medewerker Rene en individueel trajectbegeleider Annabel geven een inkijkje in het werken binnen de muren. Rene: "Het mooiste van dit vak is dat je met jongeren en jongvolwassenen aan een betere toekomst kunt werken". Annabel: "Ik voel me het prettigst bij werk met een ruige kant en deze doelgroep trekt me ook. En ja, daar horen situaties bij die minder prettig kunnen zijn. Je moet sterk in je schoenen staan en mensenkennis hebben om deze jongens te begeleiden."
Op pagina 114 t/m 116 is het interview te lezen.


Leidsch Dagblad
"Teylingereind is een voorbeeld voor gevangenissen in de VS" en "Die fammiliesessies in Teylingereind zijn innovatief, ze zijn hier echt aan het pionieren" zijn quotes van professor Gayle Dakof die eind april overkwam uit Amerika en een inspiratiesessie gaf in Teylingereind. Het hele artikel is te lezen via onderstaande download.

AVG

Nieuwe privacywetgeving

Met ingang van 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywetgeving in (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Met uw goedkeuring bent u aangemeld voor deze nieuwsbrief of u heeft dat zelf gedaan via www.teylingereind.nl.
Uw gegevens worden niet verkocht, verhuurd of aan derden verstrekt. Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief, klik dan op deze link.

Vacatures

In het filmpje vertelt pedagogisch medewerker Lauren hoe haar werkdag in Teylingereind eruit ziet. Wil jij haar collega worden? Dat kan. Sta je stevig in je schoenen, hou je ervan om te werken in een omgeving waar geen dag hetzelfde is en ben je in staat om écht contact te maken met jongeren? Reageer dan via onderstaande links. Teylingereind heeft vacatures voor de functies van groepsleider en (senior) pedagogisch medewerker.

Groepsleider (32 uur)
Pedagogisch medewerker (32 uur)
Senior pedagogisch medewerker (32 uur)
Gedragswetenschapper tijdelijk (24 uur)

Teylingereind is ook te volgen is via Twitter, LinkedIn en Facebook.