Keuzes maken is belangrijk. Zeker wanneer de jongere terugkeert in de maatschappij is het noodzaak dat hij heeft leren inzien hoe hij de goede keuzes maakt. Dus niet terugvallen in crimineel gedrag, maar toekomstgericht denken en doen.

Lees meer

Privacy- en cookieverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van www.teylingereind.nl en onze relaties. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Opslag en verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) stelt.

www.teylingereind.nl

Teylingereind gebruikt op www.teylingereind.nl cookies en scripts standaard uitsluitend functioneel voor de werking van de website. Gegevens die u, bijvoorbeeld via het contactformulier, achterlaat, worden niet met derden gedeeld. Opslag en verwerking van door u geplaatste gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) stelt.

Op www.teylingereind.nl bieden we via een externe link ook de mogelijkheid ons via Twitter te volgen. Daarbij worden door www. teylingereind.nl geen gegevens vastgehouden en/of gedeeld.

Daarnaast krijgt u binnen de website actuele berichten aangeboden die wij via Twitter hebben gepubliceerd. Via de cookie instellingen in www.teylingereind.nl kunt u er voor kiezen deze tweets aangeboden te krijgen.

Op www.teylingereind.nl bieden we video's via de online dienst Flipbase. Via de cookie instellingen in www.teylingereind.nl kunt u er voor kiezen deze video's aangeboden te krijgen.

Via een externe link naar Google Maps kunt u ons adres opzoeken. Daarbij worden door www.teylingereind.nl geen gegevens vastgehouden en/of gedeeld.

Opslag en verwerking van gegevens
Opslag en verwerking van door u geplaatste gegevens gebeurt in overeenstemming met het beoogde gebruik van onze website, algemene voorwaarden, onze beveiligingsstandaarden en de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) stelt.

Deze gegevens worden niet langer onder ons gehouden dan voor de hierna genoemde doeleinden noodzakelijk is en nadien verwijderd. Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling. Gegevens worden door Teylingereind uitsluitend opgeslagen in de EU en niet gedeeld met derden tenzij een dwingend rechtelijk besluit of wet daartoe verplicht.

Doeleinden van de opslag en verwerking van gegevens
Algemene bezoekgegevens worden uitsluitend bijgehouden voor de werking van de website en uw gebruikersgemak. Door u achtergelaten persoonsgegevens worden door ons uitsluitend opgeslagen en verwerkt voor het verlenen van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. AVG grondslag: De uitvoering van de overeenkomst.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van informatie op www.teylingereind.nl gebruik van voor het gebruik van de website noodzakelijke cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hierbij worden geen persoonsgegevens of gegevens gebruikt die gebruikers persoonlijk identificeren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Route naar Teylingereind: Google Maps
Binnen www.teylingereind.nl bieden wij een externe link naar Google Maps om te laten zien waar wij zijn gevestigd. Google maakt daartoe gebruik van scripts en cookies. Het Google-account van Teylingereind is ingesteld op het niet delen van gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan verkregen informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. https://policies.google.com/terms?hl=nl.

Social media; Twitter
Op www.teylingereind.nl is een knop opgenomen om ons te kunnen volgen via het sociale netwerk Twitter. Dit is een externe link waarbij door teylingereind.nl geen gegevens worden vastgehouden. Het volgen wordt gerealiseerd binnen Twitter zelf. Daar wordt gebruik gemaakt van cookies en scripts die uw gegevens vasthouden. Door uw gebruik van Twitter veronderstellen wij dat u bekend en akkoord bent met hun privacy beleid en uw privacy instellingen aldaar.

Ook bieden we op www.teylingereind.nl een feed met berichten die wij op twitter hebben geplaatst. Via de cookie instellingen in www.teylingereind.nl kunt u er voor kiezen deze tweets aangeboden te krijgen. Indien u daarvoor kiest wordt door Twitter gebruik gemaakt van cookies. Door een Tweet te benaderen of te delen maakt u gebruik van Twitter. Door uw gebruik van dit medium veronderstellen wij dat u bekend en akkoord bent met hun privacy beleid en uw privacy instellingen aldaar.

Flipbase (video's)
Binnen www.teylingereind.nl worden door middel van en via het externe medium Flipbase video's aangeboden. Via de cookie instellingen in www.teylingereind.nl kunt u er voor kiezen deze video's aangeboden te krijgen. Indien u daarvoor kiest wordt door Flipbase gebruik gemaakt van cookies. Door een video te benaderen maakt u gebruik van Flipbase. Wij hebben Flipbase niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken, anders dan voor de doeleinden waarvoor Teylingereind diensten bij haar afneemt.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze dienstverlening en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming of door uzelf toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt en uitsluitend ten behoeve van het voorgaande doel gebruikt.

Aanpassen van uw cookie instellingen

Klik hier om uw cookie instellingen aan te passen.

Let op!

Als u uw instellingen van optimaal naar minimaal aanpast dan dient u daarna:

  • de tot nu geplaatste cookies in uw browser zelf te verwijderen.
  • Uw pagina te verversen (CTRL-F5)

Uw rechten

U heeft een relatie met Teylingereind of gegevens achtergelaten op deze website. Dan zijn wij verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij eventueel van u hebben. Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Als gegevensverantwoordelijke zijn wij verplicht gevolg te geven aan het door u uitoefenen van uw rechten en uw verzoek binnen 1 maand in te willigen. Indien inwilligen complex is en meer tijd verlangt, dan zijn wij verplicht, met redenen omkleed te reageren en uw verzoek en dit vervolgens binnen 3 maanden in te willigen. Tenzij een verzoek ongegrond of buitensporig is mogen u daarvoor geen kosten in rekening worden gebracht.

1. Het recht op dataportabiliteit
U kunt Teylingereind verzoeken uw gegevens in digitale vorm over te dragen naar u of een derde partij.

2. Het recht om 'vergeten' te worden
Is uw relatie met Teylingereind niet bestaand, vervallen of gewijzigd dan kunnen uw persoonsgegevens overbodig worden voor de oorspronkelijke doeleinden maar vanwege een wettelijke bewaarplicht of voor statistische of onderzoeksdoeleinden door Teylingereind worden bewaard. Zijn de voornoemde relatie en/of doeleinden onrechtmatig, niet bestaand, vervallen of gewijzigd, dan kunt u ons verzoeken uw gegevens te verwijderen.

3. Recht op inzage
U hebt te alle tijde het recht om inzage te krijgen in welke gegevens van u bij Teylingereind aanwezig zijn / worden verwerkt.

4. Recht op rectificatie en aanvulling
U kunt Teylingereind verzoeken uw persoonsgegevens die als informatie zijn geplaatst en naar uw inzicht onrechtmatig, onvolledig of onjuist zijn voor de gestelde doeleinden (grondslagen), te rectificeren of aan te vullen.

5. Het recht op beperking van de verwerking
U kunt Teylingereind verzoeken uw persoonsgegevens die als informatie zijn geplaatst en naar uw inzicht onrechtmatig of overbodig zijn voor de gestelde doeleinden (grondslagen), te beperken.

6. Het recht om bezwaar te maken
Is de relatie waarbinnen uw gegevens zijn geplaatst niet bestaand, vervallen of gewijzigd dan kunnen uw persoonsgegevens overbodig worden voor de oorspronkelijke doeleinden maar vanwege een wettelijke bewaarplicht of voor statistische of onderzoeksdoeleinden door Teylingereind worden bewaard. Zijn de voornoemde relatie en/of doeleinden onrechtmatig, niet bestaand, vervallen of gewijzigd, dan kunt u een bezwaar indienen bij Teylingereind en bijvoorbeeld verzoeken de verwerking te staken en/of uw gegevens te verwijderen.

7. Het recht op duidelijke informatie
U kunt Teylingereind verzoeken inzicht te geven in uw persoonsgegevens en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

8. Het recht om een klacht in te dienen
Als betrokkene heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ vindt u de procedure daartoe.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Teylingereind behoudt zich het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze plek gepubliceerd.

Privacy verzoeken en meldingen

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht