In een goede sfeer durven jongeren te laten zien wat ze echt willen, wie ze echt zijn. Pas dan kunnen we vooruitgang met hen boeken. Ook de dagstructuur biedt veiligheid, want iedereen weet waar hij aan toe is en wat er wordt verwacht.

Lees meer

Een terugblik op het afgelopen jaar

Jaarverslag 2017

beveiliging

In het jaarverslag 2017 leest u waar we met elkaar: jongeren, medewerkers, ouders en ketenpartners, aan hebben gewerkt. Samenwerking is belangrijk. Het hele veld is in beweging, of het nu gaat om gesloten of forensische jeugdzorg, om in- en uitstromende justitiële jongeren of om de samenwerking tussen ketenpartners en met gemeentes. Het besef dat we, met het oog op kwalitatief goede zorg voor jongeren, elkaar nodig hebben maakt dat de onderlinge contacten meer vanzelfsprekend tot stand komen.

Een justitiële jeugdinrichting is dynamisch. Een aantal getallen laten dat goed zien: In 2017 stroomden 496 jongeren in. De jongste was 13 en de oudste 24 jaar. Onder de instromers bevonden zich 142 jongeren uit Amsterdam, 68 uit Rotterdam en 59 uit Den Haag. Van het totaal aantal instromers werden 103 jongeren geplaatst in het kader van het adolescentenstrafrecht (ASR). Binnen zeven weken was overigens ruim 73% van de ingestroomde jongeren alweer vertrokken. Bijna 86% stroomde binnen dertien weken uit.

Voor meer wetenswaardigheden over het afgelopen jaar, kunt u ons jaarverslag lezen.