Keuzes maken is belangrijk. Zeker wanneer de jongere terugkeert in de maatschappij is het noodzaak dat hij heeft leren inzien hoe hij de goede keuzes maakt. Dus niet terugvallen in crimineel gedrag, maar toekomstgericht denken en doen.

Lees meer

Vacature manager primair proces

Teylingereind heeft een vacature voor een ambitieuze en coachende manager primair proces (36 uur per week).

De Manager Primair Proces vervult een sleutelpositie binnen de organisatie. In deze functie val je direct onder de directeur-bestuurder, maak je deel uit van het managementteam (5 personen) en geef je leiding aan 12 (senior) teamleiders. Dit zijn de teamleiders van de leefgroepen en van de afdelingen Beveiliging en Activiteiten en Individuele trajectbegeleiding. Je werkt intensief samen met de manager Behandeling en Observatie en met de locatiedirecteur van de interne school, jullie zoeken actief de samenwerking op en treden zowel intern als extern gezamenlijk op. Met elkaar geven jullie vorm en inhoud aan het geïntegreerde dagprogramma, dat bestaat uit onderwijs, educatie, behandeling, vorming en vrijetijdsbesteding.

In deze functie treed je niet alleen op als hiërarchisch leidinggevende van de onder jouw vallende teamleiders, maar vooral ook als hun coach. Je bent in staat medewerkers verantwoordelijkheid te geven en handelingsruimte te bieden, zonder je scherpte te verliezen op het vroegtijdig signaleren van en anticiperen op potentiële knelpunten. Je bent gericht op leren en ontwikkelen en geeft medewerkers eigenaarschap. Vanzelfsprekend zorg je er voor dat de operationele uitvoering van het personeelsbeleid en de noodzakelijke randvoorwaarden zijn geborgd. Je maakt als MT-lid en manager Primair Proces verbinding met de werkvloer, je weet wat er speelt en bent zichtbaar voor teamleiders en medewerkers. Bij incidenten of tijdens spannende gebeurtenissen ben je zichtbaar en betrokken. Jij bent de toegankelijke, open en transparante manager Primair Proces waarbij teamleiders naar binnen lopen om te sparren en vanuit gelijkwaardigheid denk je met hen mee in oplossingen.

Als MT-lid lever je een bijdrage aan de innovatie en ontwikkeling van de organisatie, signaleer en analyseer je trends en ontwikkelingen en concretiseert deze in uitvoeringsbeleid. Samen met medewerkers bepaal je de koers van het organisatieonderdeel en vertaal je strategische doelstellingen en beleidsinitiatieven naar realistische resultaatafspraken. Je evalueert het beleid, afdelingsplannen, behaalde prestaties en bewaakt het budget. Je adviseert de directeur-bestuurder om vervolgens in samenwerking vorm te geven aan de gewenste organisatieontwikkeling.

Naast bovengenoemde werkzaamheden is het onderhouden van in- en externe contacten een belangrijk onderdeel van je functie, evenals het deelnemen aan interne en externe overleggen en/of projecten. Nadrukkelijke wens van de organisatie is om de samenwerking met de externe partners (Gemeente, zorginstellingen, Openbaar Ministerie, Reclassering en Jeugdzorg) verder te verstevigen, in twee richtingen: van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. De taak van de Manager Primair Proces is daarbij onder meer het bouwen en onderhouden van een relevant netwerk, waaronder ketenpartners en financiers, het behartigen van belangen van de organisatie en genereren en vertalen van informatie uit deze netwerken naar adviezen voor de organisatie.

Klik hier voor meer informatie en solliciteren.

Handig om te weten
Je kunt t/m zaterdag 22 september 2018 op de functie reageren via bovenstaande link. De intakegesprekken bij Bosman & Vos in Rijswijk worden gevoerd op 26, 27 en 28 september. De selectiegesprekken en adviesgesprekken vinden plaats op 9 of 10 oktober en 11 oktober bij Forensisch Centrum Teylingereind in Sassenheim. Een case-assessment vindt plaats op 17 oktober 2018. Het arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats vóór 1 november 2018.