Aanmoedigen betekent in Teylingereind: kijken naar wat je kunt. Applaus kan iemand over de streep helpen. Zeker als dat van je ouders en je familie komt. Zij zijn wat ons betreft onmisbaar in het veranderingsproces.

Lees meer

Nieuwsbrief Teylingereind ~ interview Dilano | bezoek Minister Dekker | de kracht van ouders

29-01-2019

Na anderhalf jaar weer naar buiten: wat heb je binnen geleerd en hoe maak je een nieuwe start? In een interview vertelt Dilano over zijn ervaring. Daarnaast lees je over het betrekken van ouders bij de behandeling, het bezoek dat Minister Dekker aan Teylingereind bracht en hoe medewerkers ook dit jaar samen met jongeren werken aan een zinvolle tijd in de inrichting.
Werkmeester Wim en Dilano

Leven in Teylingereind

Dilano: "Ik wil graag vader worden, maar eerst alles goed op de rails."

Een boom van een vent, slechts 19 jaar. Donkerbruine ogen en een open blik. Zenuwen kan ik niet echt bespeuren, hij is het wel gewend om z'n zegje te doen. Dilano verblijft sinds anderhalf jaar in Teylingereind. Het is niet de eerste keer dat hij vast zit, wel de eerste keer dat hij een PIJ-maatregel heeft (in de volksmond 'jeugd-tbs'). In juni volgt een zitting. Spannend moment, want een PIJ kan verlengd worden tot 7 jaar. Dit hangt mede af van de ontwikkeling die een jongere laat zien.

Dilano ziet het positief in: "Ik mag naar buiten, honderd procent, ik zie geen reden om me hier binnen te houden. Ik doe het goed, werk overal aan mee. Ik laat zien dat ik wil en gemotiveerd ben. Sinds januari ben ik ook weer begonnen met werk, ik ben verhuizer bij het bedrijf van mijn oom. 's Morgens vroeg ga ik de deur uit en 's avonds keer ik terug." Nieuwe dingen leren vind ik leuk. Ik ben niet zo goed in leren op papier, ik moet het echt van de ervaring hebben."

Verlof is een belangrijk onderdeel van de terugkeer naar buiten. Stapje voor stapje wennen aan het leven buiten vier muren: weer teruggeworpen op jezelf. Ben je sterk genoeg om nee te zeggen tegen vrienden die niet altijd het beste met je voor hebben? Kun je afspraken nakomen, ben je weer op tijd terug in de inrichting? Eerst gaat er een pedagogisch medewerker mee tijdens verlof, uiteindelijk gaat een jongen alleen en mag hij zelfs elders overnachten.

Zelf zegt hij niks gemist te hebben in zijn jeugd, ondanks dat zijn vader pas sinds zijn tienerjaren in beeld is. Tot die tijd was zijn ruim 20 jaar oudere broer de man in huis. Dilano: '"Toen ik mijn echte pa nog niet kende, beschouwde ik mijn broer als mijn vader. Had ik iets gemaakt met vaderdag, dan gaf ik het aan hem. De band met mijn broer is heel sterk. Er is liefde voor twee: liefde voor een vader en een broer."

Ben je wijzer geworden hier binnen? "Ik heb mijzelf een beetje leren kennen. Met beeldende therapie heb ik geleerd hoe ik omga met conflicten, hoe mijn manier van handelen is, hoe ik dingen oplos. In het begin vond ik het helemaal niks, maar je hebt er toch wat aan. Ik zie nu kleine veranderingen. Eerst moest ik alles direct hebben." Wim, bij wie Dilano werkervaring opdoet, illustreert dit vanachter zijn werkbank en roept uiterst ongeduldig: Wim, Wim, mag ik een pennywafel? Dilano lacht erom en herkent zijn eigen gedrag. "Directe behoeftebevrediging noemen ze dat. En nu snap dat sommige dingen even moeten wachten. Ik was het anders gewend. In de sloop had ik een functie als voorman. Als iemand niet naar mij luisterde, dan mocht diegene naar huis. Nu ben ik degene die moet luisteren."

Wat doe je overdag in Teylingereind? "Ik werk bij de klussendienst en loop stage in de kantine. Doordat ik al verlof heb, kan ik met de werkmeester ook rondom het terrein bezig zijn met onderhoud. Soms halen we plantjes bij het tuincentrum en plaatsen die in de binnentuin, we halen het onkruid weg op de luchtplaatsen en in de zomer hebben we een moestuintje. Ik vind het lekker om met m'n handen aan het werk te zijn. Stilzitten is niks voor mij. Het liefst werk ik zeven dagen per week. En als ik vrij ben, dan wil ik leuke dingen doen met m'n vriendin."

Is er iets dat je tegen andere jongens wilt zeggen? "Ze moeten vastzitten om het af te leren. Niet om een dagje te kijken, maar echt zitten. Mijn vrijheid is weg, dat is het ergste dat er is."

Hoe zie je de toekomst voor je? Daar komt een resoluut antwoord op: "Huisje, boompje, beestje. Het perfecte plaatje. Ik wil graag vader worden, maar eerst alles goed op de rails. Ik wil wat van m'n leven maken."

* De naam van Dilano is om privacyredenen gefingeerd.

Kees Mos en Eva Mulder | interview ZonMW

In de media

Ouders zijn een deel van de oplossing
'
Vaak wordt gedacht dat ouders de oorzaak van het probleem zijn, maar wij draaien dat om: ouders zijn onderdeel van de oplossing', vertelt klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut Kees Mos. Hij is projectleider gezinsgericht werken in Teylingereind. 'Onze focus was altijd op de jongere, maar die zit maar tijdelijk hier. Familieleden en mensen die bij de jongere horen hebben grote invloed op hem, meer dan professionele hulpverleners. Daarom is het belangrijk hen te betrekken bij de behandeling. De kans dat de therapie beklijft is dan groter.' Klik op onderstaande link en lees hoe medewerkers in Teylingereind samenwerken met ouders om jongeren na detentie op het rechte pad te houden.

MDFT in Teylingereind

In ontwikkeling

De ervaring van Romano en zijn moeder met gezinsbehandeling MDFT Romano heeft een opvoeding gekend waarin veel geweld is gebruikt, zowel verbaal als fysiek. Ook trof hij verschillende stiefvaders. Hij heeft geen veiligheid ervaren in het gezin en al met 7 jaar kwam hij voor het eerst in een jeugdinrichting terecht. 'Onhandelbaar'. Romano heeft amper thuis gewoond. Hij leefde van instelling naar instelling, van hulpverlener naar hulpverlener. Nu hij vastzit vanwege een ernstig geweldsdelict, is MDFT gestart om de band met zijn moeder Sharon te verbeteren. Romano: "Ik vond onze relatie raar en zie nu in waarom."

Klik op onderstaande download en lees welke ervaring Romano en zijn moeder hebben met de gezinsbehandeling waaraan zij vanuit Teylingereind hebben deelgenomen.

Minister Dekker in gesprek met jongeren

Terugblikken

Minister Dekker op bezoek in Teylingereind

Eind 2018 hebben we Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, mogen ontvangen in Teylingereind. De middag startte met een bezoek aan het pand naast Teylingereind, dat momenteel niet in gebruik is. De Minister heeft een beeld gekregen van de mogelijkheden die er zijn voor de invulling hiervan. De Minister benoemde hierbij: "Het is goed om dit met eigen ogen te zien."

Jurist Merijne Groeneweg heeft de werkwijze van de observatieafdeling toegelicht aan de hand van een mediazaak. Deze casus betrof een jongere die weigerde mee te werken, maar waarin het observatieteam desondanks een advies heeft kunnen uitbrengen, dat tevens is opgevolgd door de rechtbank. 'Weigeraars' hebben de aandacht van de Minister. In dat licht is sinds 1 juli jl. de maximale termijn waarvoor een verdachte kan worden geobserveerd in het Pieter Baan Centrum verlengd van maximaal 7 weken naar maximaal 14 weken.

Als laatste onderdeel van het programma bracht de Minister een bezoek aan de adolescentengroep. Hier verblijven jongeren van 18 jaar en ouder die volgens het adolescentenstrafrecht, in plaats van het jeugdstrafrecht, zijn berecht. Dit vraagt een andere bejegening en een ander aanbod van onderwijs en arbeidstoeleiding. Het is een groep die bijzondere zorg nodig heeft. Twee jongeren die op de adolescentengroep verblijven, waren bereid om vragen te beantwoorden. Uit hun verhaal bleek dat ze de aandacht, maar ook ontwikkelingsmogelijkheden als een toegevoegde waarde zagen van een justitiële jeugdinrichting.

Brief aan de Tweede Kamer
Naar verwachting informeert Minister Dekker de Tweede Kamer voor de zomer van 2019 over zijn plannen voor de aanpak van jeugdcriminaliteit. Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt hiervoor een brief op samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze brief bevat een brede en samenhangende aanpak binnen het jeugdstrafrecht. In deze brief zijn ook de aanbevelingen van VIV JJ (Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd) nader uitgewerkt. Ook zullen daarmee samenhangende gevolgen ten aanzien van de capaciteit van de justitiële jeugdinrichtingen aan de orde komen.

Hoop

Vooruitblikken

Een zinvolle tijd; hoe dan?

Elke jongere vindt dat zijn verblijf in Teylingereind zinvol is geweest, hetgeen door medewerkers en zijn familie wordt beaamd. Precies dat is de bedoeling en wat we met ons meerjarenbeleid voor ogen hebben. Een zinvolle tijd, dankzij de focus op leren en ontwikkelen. Hoe wij daar samen met de jongeren werk van maken, is te lezen in ons Jaarplan 2019.

Vacatures

Wil jij onze collega worden? Dat kan. Sta je stevig in je schoenen, hou je ervan om te werken in een omgeving waar geen dag hetzelfde is en ben je in staat om écht contact te maken met jongeren? Teylingereind heeft vacatures voor de functies van groepsleider en (senior) pedagogisch medewerker. Klik op de link voor meer informatie en om te solliciteren.

Groepsleider (32 uur)
Pedagogisch medewerker (32 uur - 36 uur)
Senior pedagogisch medewerker(32 uur)

In het filmpje vertellen Wilco, Jordy, Jorunn en Gregory over het werk in Teylingereind en interne school De Burcht.

Teylingereind is ook te volgen is via Twitter, LinkedIn en Facebook