Keuzes maken is belangrijk. Zeker wanneer de jongere terugkeert in de maatschappij is het noodzaak dat hij heeft leren inzien hoe hij de goede keuzes maakt. Dus niet terugvallen in crimineel gedrag, maar toekomstgericht denken en doen.

Lees meer

Nieuwsbrief Teylingereind ~project Bruggenbouwer

05-06-2019

U ontvangt deze nieuwbrief, omdat u een belangrijke samenwerkingspartner voor ons bent, in het bijzonder voor het project Bruggenbouwer. In dit project willen we de samenwerking tussen ketenpartners beter op elkaar afstemmen en versterken, zodat het behandeltraject van een jongere dat 'buiten' is gestart, kan doorlopen tijdens detentie. Maar ook andersom: begeleiding of behandeling die start tijdens detentie, wordt voortgezet wanneer een jongere Teylingereind verlaat. In figuurlijke zin halen we de muren omlaag en slaan we een brug tussen verschillende ketenpartners. Altijd in het belang van de jongere.
Verschillende ketenpartners bijeen bij de aftrap

Wat houdt het project Bruggenbouwer in?

Project Bruggenbouwers is opgestart naar aanleiding van diverse externe ontwikkelingen, zoals de transitie en transformatie binnen de jeugdzorg, waardoor de behoefte aan een nieuwe werkwijze is ontstaan: transforensisch werken. We zoeken nu nog nadrukkelijker de samenwerking in de keten en realiseren ons steeds meer dat we, met name waar het de kortverblijvers betreft, vooral faciliterend moeten zijn als onderdeel van een traject. Een traject dat ergens buiten de organisatie al is ingezet en in de meeste gevallen na vertrek weer wordt voortgezet. De periode van verblijf in de inrichting is een schakel daarin en zo min mogelijk een onderbreking. Vanuit het project is er contact gelegd met de ketenpartners in de regio's Amsterdam, Den Haag en Rotterdam om te inventariseren hoe de samenwerking nu wordt ervaren en hoe Teylingereind en zij elkaar kunnen helpen.

Collega's Teylingereind worden getraind in nieuwe procedure

Vernieuwde intakeprocedure

De ketenpartners hebben verteld welke informatie zij graag aan het begin van het verblijf binnen Teylingereind uitgevraagd zien worden. Als vervolg op deze inventarisatie is er in april 2019 gestart met de vernieuwde intakeprocedure binnen Teylingereind. Voorheen kwamen alle disciplines in de eerste week van het verblijf van de jongere langs, wat als veel werd ervaren. Nu worden door de groepsleider van de inkomstengroep door middel van het intakeformulier alle relevante vragen per discipline uitgevraagd inclusief de vragen die de ketenpartners hebben aangedragen. De intake is hierdoor dus efficiënter geworden.

Training

Ontwikkelen van trainingen

Observeren & rapporteren

Op dit moment worden er voor de medewerkers van Teylingereind trainingen ontwikkeld over verschillende onderdelen binnen het transforensisch werken. Zo komt er een training 'observeren&rapporteren', waarbij de medewerkers leren objectief te observeren en te rapporteren. Teylingereind wil in de nabije toekomst dat ketenpartners de mentoren kunnen voorzien van specifieke vragen waarop zij gaan observeren en rapporteren. Naast het aannemen van een meer dienende rol richting de ketenpartners zal de verzamelde informatie op de leefgroep ook gebruikt worden om interne partijen te voorzien van de nodige informatie. Zodat bijvoorbeeld de gedragswetenschapers van de afdeling makkelijker een risicotaxatie kunnen invullen en eventuele behandeling kan worden uitgezet.

Transforensich Werken

Naast de training 'observeren&rapporteren' wordt er ook gewerkt aan de training 'transforensisch werken'. Hierbij ligt de focus op het leggen van contact met de buitenwereld. Welke ketenpartners spelen een rol en welke informatie mag er gedeeld worden. Dit betekent een andere rol van de mentor op de leefgroep. De mentor krijgt meer verantwoordelijkheid en is binnen de inrichting de casemanager van de jongere. De mentor is degene die contact onderhoudt, in samenwerking met de individueel trajectbegeleider, met de casusregisseur die buiten de muren met de jongere aan het werk is. Met deze vernieuwde werkwijze, streven we naar het verkleinen van de kloof tussen de hulpverleners binnen en buiten de muren van Teylingereind. Door effectiever en efficiënter te werken, kan uiteindelijk de jongere zijn verblijf nog meer als zinvol ervaren.

Teylingereind

Meer weten?

Voor vragen omtrent het project Bruggenbouwer, kunt u terecht bij één van de projectleiders:
Sharon Stam: s.stam@teylingereind.nl
Steven Heus: s.heus@teylingereind.nl

Op de hoogte blijven van andere ontwikkelingen bij Teylingereind?
Meld u dan aan voor de algemene nieuwsbrief van Teylingereind via deze link.

Teylingereind is ook te volgen is via Twitter, LinkedIn en Facebook