In een goede sfeer durven jongeren te laten zien wat ze echt willen, wie ze echt zijn. Pas dan kunnen we vooruitgang met hen boeken. Ook de dagstructuur biedt veiligheid, want iedereen weet waar hij aan toe is en wat er wordt verwacht.

Lees meer

Nieuwsbrief Teylingereind | asielhonden trainen ~ open dag ~ gezinsbehandeling

17-06-2019

Jongeren trainen asielhonden en bouwen de motoren om van Blue Vespa's: twee aansprekende projecten waarin jongeren nieuwe vaardigheden leren. Daarnaast ontwikkelen we gezinsbehandeling die beter aansluit op de oudere doelgroep, geven we een spreekwoordelijk kijkje achter de schermen bij een observatieonderzoek en nodigen wij geïnteresseerden uit voor de open dag op zaterdag 28 september 2019.
Jongeren trainen asielhonden

Meedoen in Teylingereind

Gedurende acht weken ontvangen we een aantal bijzondere gasten in Teylingereind, namelijk asielhonden. Zes jongeren gaan de honden trainen en leren hiermee de verantwoordelijkheid te dragen voor een ander levend wezen. Bovendien leren de honden basisprincipes waardoor ze sneller een nieuwe baas vinden. Dit project, genaamd Dutch Cell Dogs, loopt al een aantal jaar in PI's, TBS-klinieken en JJI's. In juni is het project van start gegaan in Teylingereind.

Match tussen jongere en asielhond
Jongeren die hiervoor in aanmerking wilden komen, hebben een motivatiebrief geschreven. Na de selectie volgde een intake. Hierbij was al een hond aanwezig was, werden er aanvullende vragen gesteld en zijn de jongeren geobserveerd door een tweede trainer. De verkregen informatie is gebruikt om een 'match' te maken tussen jongere en asielhond.

Een dagboek
De geselecteerde honden komen acht weken lang, twee keer per week, naar de inrichting. Er wordt getraind met een clicker, waarbij goed gedrag wordt beloond en negatief gedrag genegeerd. De jongeren houden de voortgang van de trainingen bij. Dat dagboek wordt bij de plaatsing meegegeven aan de nieuwe eigenaar. Ook mogen de jongeren de honden een nieuwe naam geven, vanuit de gedachte dat de honden vaak een negatieve associatie hebben met hun oude naam. Na de training worden de jongeren op de hoogte gehouden van het feit of hun hond geplaatst wordt of niet.

Blue Vespa

Meedoen na detentie

Om jongeren na detentie betere kansen te geven op de arbeidsmarkt is onlangs het project Blue Vespa van start gegaan. Hierbij bouwen jongeren vervuilende scooters om naar zero emissie vervoersmiddelen. De scooters worden geluidloos en van stank is geen sprake meer. De jongeren werken hieraan onder begeleiding van monteurs, werkmeesters en pedagogisch medewerkers. Een mooie samenwerking tussen Teylingereind, interne school de Burcht en de Stichting Schouders Eronder.

Wat leren de jongeren?
De jongeren leren drie dingen:ten eerste het technische proces dat hoort bij het ombouwen van vervuilende scooters tot schone Vespa's. Een waardevol product dat past in een tijd waarin duurzaamheid een thema is in de samenleving. Daarnaast leren zij werknemersvaardigheden die horen bij het werken in een werkplaats en het hebben van een baan in het algemeen. Dit draagt bij aan een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt, waardoor de kans op een succesvolle re-integratie in de samenleving toeneemt. Tot slot introduceren we de jongeren in het circulaire gedachtegoed met een bijzondere workshop 'tweede leven in het living lab' voor de gedemonteerde, vervuilende motorblokken en andere restproducten.

Kortom: een win-win-win situatie voor jongeren, maatschappij en milieu.

Teylingereind

Meedoen in de omgeving

Zaterdag 28 september 2019 opent Teylingereind wederom haar deuren voor bezoekers. Geïnteresseerden met een minimumleeftijd van 14 jaar, zijn van harte welkom om een kijkje te nemen binnen de muren. Aanmelden kan vanaf dinsdag 27 augustus 12.00 uur via www.teylingereind.nl. De ervaring leert dat de open dag binnen enkele uren tot dagen is volgeboekt, omdat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Er is helaas geen voorinschrijving mogelijk, omdat we iedereen gelijke kansen willen geven.

Rondleiding
Er vindt zowel 's morgens als 's middags een rondleiding plaats. Hierbij wordt verteld over het leven en werken in Teylingereind. Wat gebeurt er precies achter de muren? Welke jongeren verblijven er? Wie helpt hen met een positieve terugkeer in de maatschappij en met welke organisaties werkt Teylingereind daarvoor samen? Bovendien kunnen bezoekers met eigen ogen zien hoe de jongeren voor het eerst Teylingereind binnenkomen, hoe de kamers van de jongeren eruit zien en waar ze naar school gaan.

Multidisciplinair overleg

In de media

In Proces, het tijdschrift voor strafrechtspleging, staat een artikel van jurist Merijne Groeneweg en gedragswetenschapper Harmen van den Dorpel. Zij geven hierin een kijkje achter de schermen bij een onderzoek van de klinische observatieafdeling in Teylingereind. Het artikel maakt inzichtelijk op welke manier de werkwijze bij moeilijk onderzoekbare jeugdigen kan leiden tot advisering aan de rechtbank. Klik op onderstaande link om het artikel te lezen.

Kees Mos

In ontwikkeling

Teylingereind en De Hartelborgt ontwikkelen systeembehandeling voor adolescenten van 18 tot 24 jaar die in een JJI verblijven.

Al jaren werken de justitiële jeugdinrichtingen Forensisch Centrum Teylingereind en De Hartelborgt met MDFT (Multi Dimensionele Familie Therapie) en systeemgericht werken. Dat betekent dat ouders, broers, zussen en/of partners een belangrijke rol spelen in de behandeling of bij het verblijf van de jongere in de inrichting. En met succes. De communicatie tussen gezinsleden komt op gang, de relatie met het systeem verbetert, de jongere ervaart steun en de kans op herhaling van strafbaar gedrag neemt af. Voor de oudere jongeren, die sinds de komst van het adolescentenstrafrect (2014) een steeds groter deel uitmaken van de populatie in een JJI, ontwikkelen we momenteel een passend MDFT- en systeemgericht aanbod. Deze oudere doelgroep loopt in hun ontwikkeling achter ten opzichte van leeftijdgenoten. Ze zijn kwetsbaar door psychische problematiek, een verstandelijke beperking of door gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan in hun leven. Soms hebben ze een partner of al kinderen. Deze doelgroep vraagt iets anders van gezinsbehandeling, dan de groep minderjarige jongeren die in dezelfde inrichting verblijft. En dit is precies waarmee Teylingereind en De Hartelborgt aan de slag gaan.

Wat gaan we doen?
De JJI's ontwikkelen een MDFT-behandeling voor 18-plussers, testen deze door middel van een pilot en bij succesvolle resultaten wordt de behandeling toegankelijk voor andere organisaties. Daarnaast wordt bekeken welke aanpassing wenselijk is als het gaat om systeemgericht werken, oftewel het betrekken van familie bij het verblijf van de jongere in de inrichting. Mét en vóór pedagogisch medewerkers gaan we op zoek hoe het netwerk kan helpen om de jongvolwassene te motiveren voor behandeling en hoe we nog beter met het netwerk kunnen samenwerken rondom het verblijf en de behandeling van de jongvolwassene. De nieuwe behandeling is naar verwachting klaar in de zomer van 2019 en wordt vanaf het najaar toegepast en geëvalueerd.

De kracht van MDFT
Bekijk het filmpje waarin de moeder van een jongere en Jacqueline, MDFT-therapeut, terugblikken op het behandeltraject en hoe dit het leven van de jongere en zijn familie positief heeft veranderd.

Teylingereind

Terugblikken

In het jaarverslag blikken we terug op 2018 en is te lezen wat wij hebben gedaan om onze ambitie, jongeren kijken na hun verblijf terug op een periode die van betekenis is geweest voor hun ontwikkeling, te verwezenlijken.

Een aantal cijfers
De verblijfsduur van de meerderheid van de jongeren is vaak kort, gemiddeld zo'n 30 dagen. Dat brengt een zekere hectiek mee in de dagelijkse praktijk. In 2018 stroomden 509 jongeren in, waaronder 131 via het adolescentenstrafrecht en 42 ter klinische observatie. Teylingereind heeft namelijk als enige justitiële jeugdinrichting in Nederland, een speciale afdeling waar jongeren gedurende 7 weken worden geobserveerd.

De grootste groep jongeren was tussen de 16 en 19 jaar, met een gemiddelde leeftijd van bijna 18 jaar. Van de 509 ingestroomde jongeren zijn er 173 afkomstig uit Amsterdam, 41 uit Rotterdam en 30 uit Den Haag. Hiermee bedienen we de grote steden in de randstad.

Nieuwsgierig wat we doen op het gebied van behandeling, trajectzorg, de ouder wordende doelgroep en innovatie? Klik hier voor het jaarverslag 2018.

Vacatures

Vacatures

Wil jij onze collega worden? Dat kan. Sta je stevig in je schoenen, hou je ervan om te werken in een omgeving waar geen dag hetzelfde is en ben je in staat om écht contact te maken met jongeren? Teylingereind heeft vacatures voor de functies van groepsleider en (senior) pedagogisch medewerker. Klik op de link voor meer informatie en om te solliciteren.

Groepsleider

Pedagogisch medewerker

Pedagogisch medewerker klinische observatie

Senior pedagogisch medewerker

Groepsleider flexpool