Delict

Voor iemand in Teylingereind komt, heeft hij er al een hele weg opzitten. Allereerst natuurlijk het delict. Dat is iets wat niet mag van de wet en waarvan mensen denken dat hij het gedaan heeft. De mensen die dat denken, kunnen aangifte doen bij de politie. Soms is dat de politie zelf, omdat ze hem bijvoorbeeld gezien hebben op beeld of terwijl hij het delict aan het plegen was.

Als de politie denkt dat uw zoon iets strafbaars gedaan heeft, kunnen ze hem oppakken en verhoren.

Als uw zoon opgepakt is, maar zijn zaak is nog niet bij de rechter geweest, dan zijn er twee mogelijkheden. Hij mag de rechtszaak thuis afwachten of hij moet dat in een justitiële jeugdinstelling doen, zoals Teylingereind. Dat laatste heet preventieve hechtenis.