Straffen

JEUGDDETENTIE

Als de rechter zeker weet dat uw zoon gedaan heeft waar hij van verdacht wordt en er is genoeg bewijs, dan kan hij een gevangenisstraf krijgen. Is uw zoon onder de zestien? Dan is dat maximaal één jaar. Is hij tussen zestien en achttien jaar, dan is het maximaal twee jaar. Die tijd blijft hij dan bij ons of in een andere justitiële jeugdinstelling. Soms kiest de rechter voor nachtdetentie. Uw zoon kan dan overdag gewoon naar buiten, naar school of werk, maar slaapt elke nacht bij ons.

ADOLESCENTENSTRAFRECHT (ASR)

Soms is uw zoon ouder dan achttien, maar vindt de rechter dat hij via het jeugdstrafrecht berecht moet worden. Omdat hij wat achterloopt in zijn ontwikkeling bijvoorbeeld, of omdat de rechter denkt dat hij bij ons meer zal leren dan in een gevangenis voor volwassenen. Tot hij 23 is, kan de rechter ervoor kiezen om dat te doen. Uw zoon komt dan bij ons en kan een straf krijgen van maximaal twee jaar. Hij kan ook een PIJ-maatregel krijgen of straf én een PIJ.

VOLWASSENENSTRAFRECHT

Andersom kan trouwens ook. Dan is uw zoon nog geen achttien, maar vindt de rechter toch dat hij naar een gevangenis voor volwassenen moet. Dat komt bijna nooit voor.