Preventieve hechtenis

Als de rechter nog moet bepalen dat uw zoon gedaan heeft waarvan hij verdacht wordt, kan hij uw zoon toch al vast laten zetten. Dat heet dan preventieve hechtenis. Uw zoons zaak moet dan nog voorkomen. Om er zeker van te zijn dat hij niet wegloopt of iets anders doet wat niet mag, stuurt de rechter hem naar ons. Dit kan maximaal 104 dagen duren.