Verlof & STP

Elke jongere in Teylingereind heeft zijn eigen traject. Dat betekent dat het voor iedereen anders is hoe lang ze blijven. En ook welke trainingen en behandelingen ze volgen en welke doelen ze hebben. Voor elke jongere is wel het doel dat hij weer veilig terugkomt in de maatschappij. En dat hij niet opnieuw de fout ingaat. We werken daar in stapjes naartoe. Als een jongere zijn doelen behaalt en zich ook goed gedraagt op de groep, gaan we door naar de volgende stap.

Oefenen met naar buiten gaan, is een van de laatste stappen in veel trajecten. We noemen dat oefenen verlof. Het kost veel tijd en voorbereiding voor iemand op verlof kan. Daarom is er alleen verlof voor jongeren met een langere straf of een PIJ-maatregel. Als uw zoon bij ons is omdat hij nog wacht op zijn rechtszaak, dan krijgt hij geen verlof.

Elke vier maanden maken we een perspectiefplan met de jongere. We kijken dan hoe het met hem gaat en waar we extra aan gaan werken de komende tijd. En we kijken hoe groot het risico is dat hij weer iets gaat doen wat niet mag. Verder kijken we of het voor de straf of behandeling van de jongere helpt om buiten te oefenen.

Jongeren die op verlof willen, doen eerst de training ‘Leren van Delict’. Ze kijken dan naar wat ervoor zorgde dat ze hun delict pleegden. Wat dachten ze? Wat deden ze? Hoe voelde dat? Ze praten ook over wat voor effect hun delict heeft op slachtoffer(s), henzelf, hun familie en andere belangrijke betrokkenen. Tot slot bespreken ze wat ze kunnen doen om te zorgen dat ze niet nog eens zoiets doen. Samen kiezen we behandeldoelen om dat te laten lukken.

We kijken of de training goed is gegaan en of de jongere goed aan zijn doelen heeft gewerkt. Als dat zo is en hij en wij hebben er vertrouwen in, dan kunnen we verlof voor hem aanvragen. Divisie Individuele Zaken bepaalt dan of dat mag. Dat zijn mensen die hierover beslissen voor alle jongeren in alle JJI’s in Nederland. Elke nieuwe stap die we willen nemen in iemands verloftraject vragen we bij hen aan. Zij beslissen dan of het kan en mag.

Er zijn verschillende soorten verlof. We beginnen altijd met begeleid verlof. Er gaat dan iemand van ons met uw zoon mee naar buiten. Soms gaan er zelfs twee mensen mee. Dat doen we als we zien dat iemand wel zijn best doet, maar soms nog moeite heeft om goede keuzes te maken. Na een paar keer begeleid verlof gaan we tijdens dat verlof oefenen met korte momenten zonder begeleiding. Uw zoon krijgt dan bijvoorbeeld een uur voor zichzelf en moet zich dan weer melden. Zo kan hij beetje bij beetje wennen.

Als begeleid verlof en de korte momenten zonder begeleiding een langere tijd goed gaan, is het tijd om onbegeleid verlof aan te vragen. Daarbij mag uw zoon zonder dat er iemand van ons meegaat naar buiten. Om te werken bijvoorbeeld, of om zijn familie op te zoeken.

De volgende stap is meerdaags onbegeleid verlof. Uw zoon mag dan ook maximaal twee nachten per twee weken buiten Teylingereind slapen. We spreken vooraf met hem en de mensen waar hij logeert regels af. Het is belangrijk dat iedereen zich daaraan houdt.

Uw zoon heeft nu goed geoefend met buiten zijn. Dat betekent dat we kunnen kijken of hij aan het Scholings- en Trainingsprogramma (STP) kan beginnen. Hij mag dan buiten Teylingereind gaan wonen. We maken goede afspraken met hem en met de jeugdreclassering. Hij moet zich aan die afspraken houden. Als dat niet goed gaat, dan kan het dat hij (tijdelijk) weer even terug naar ons moet komen. STP duurt meestal maximaal een half jaar.

Medisch of incidenteel verlof

Soms is een jongere nog niet toe aan verlof, maar mag hij toch even naar buiten. Bijvoorbeeld als hij naar het ziekenhuis moet. Dat noemen we dan medisch verlof.

Incidenteel verlof kan een jongere aanvragen voor heel bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld als er iemand in zijn directe familie heel ziek of overleden is.

Bij deze twee vormen van verlof gaan er altijd minimaal twee begeleiders van Teylingereind mee met hem.