Kortverblijfgroep

Teylingereind heeft vier kortverblijfafdelingen.

De kortverblijfgroepen werken met een vast dagprogramma met school of werk en activiteiten in een groep. Alle kortverblijfgroepen werken met YOUTURN. Dat is een methode om jongeren te leren verantwoordelijk te denken, zich verantwoordelijk te gedragen en elkaar daarbij te helpen. Ook leren jongeren met YOUTURN (huishoudelijke) taken en dingen doen die niet leuk, maar wel noodzakelijk zijn.  Elke JJI in Nederland werkt met YOUTURN.

We gebruiken het verblijf op de kortverblijfafdeling ook om een jongere beter te leren kennen. Hij krijgt intakes met een individueel trajectbegeleider, gedragswetenschapper, pedagogisch medewerker, medewerker van de school en de medische dienst. Zo kijken we waar hij goed en minder goed in is. Met die informatie maken we, samen met de jongere, een individueel perspectiefplan. Daarin staat waar hij tijdens zijn verblijf, met hulp van ons, aan gaat werken.

Naast twee gewone groepen is er een speciale kortverblijfgroep voor kwetsbare jongeren, zoals first offenders, zedendelinquenten, jonge jongens en sociaal/cognitief minder begaafde jongens. Ook jongeren met ontwikkelingsstoornissen kunnen hierheen.

Tot slot heeft Teylingereind een kortverblijfgroep voor jongens van 18 en 23 jaar voor wie de rechter voor het adolescentenstrafrecht heeft gekozen. Op deze groep is plaats voor tien jongeren. Hier zitten jongeren waarvan de rechter denkt dat ze meer hebben aan de behandeling en begeleiding in een JJI dan aan naar een gevangenis voor volwassenen gaan.

Jongeren blijven maximaal vier maanden op een kortverblijfafdeling. Als de detentie of PIJ-maatregel daarna nog doorloopt, gaan ze naar een langverblijfgroep.