Mogen familie en vrienden ook komen?

Niet iedereen kan op bezoek komen. Uw zoon mag u, zijn ouders, en tien anderen op een bezoekerslijst zetten. Wij kijken dan of het goed en veilig is als deze mensen langskomen. Alleen u, en de tien mensen die op de lijst staan, mogen op bezoek komen. Alle bezoekers moeten vooraf bellen voor een afspraak.

In de eerste week mogen alleen ouders/verzorgers en de partner komen. Als uw zoon zelf een kind of kinderen heeft, dan mogen die met hun moeder of u meekomen. Na een week mag ook andere familie komen. Na zes weken kan uw zoon ook vrienden op zijn bezoeklijst zetten. 

Vrienden kunnen alleen op doordeweekse dagen komen. Het weekend is voor familie. In verband met corona moeten allebei de bezoekers bij elkaar in huis wonen.