Mogen familie en vrienden ook komen?

Niet iedereen kan op bezoek komen. Uw zoon mag u, zijn ouders, en tien anderen op een bezoekerslijst zetten. Wij kijken dan of het goed en veilig is als deze mensen langskomen. Alleen u, en de tien mensen die op de lijst staan, mogen op bezoek komen. Alle bezoekers moeten vooraf bellen voor een afspraak.

In de eerste week mogen alleen ouders/verzorgers en de partner komen. Als uw zoon zelf een kind of kinderen heeft, dan mogen die met hun moeder of u meekomen. Vanaf de tweede week ook andere familie en vanaf zes weken vrienden.

Vrienden kunnen alleen op doordeweekse dagen komen. Het weekend is voor familie. In het weekend moet bij het bezoek ook altijd minstens één ouder zijn.