Missie en visie

Teylingereind wil dat het verblijf van een jongere zinvol is. Dat hij leert en dat hij groeit. En dat niet alleen wij dat zien, maar ook hijzelf en zijn omgeving.

Hoe we dat voor ons zien, lees je in onze missie & visie.

 

Missie

Bij Forensisch centrum Teylingereind willen we dat de tijd die een jongere bij ons doorbrengt zinvol is. Dat hij leert en dat hij groeit. Dat is voor ons geslaagd als niet alleen wij, maar ook de jongere en zijn omgeving dat zien.

In Teylingereind helpen we jongeren die door de rechter bij ons geplaatst zijn om weer mee te leren doen. Met hun ouders/verzorgers, hun omgeving en boven alles: in de maatschappij. Wij geloven dat iedereen uiteindelijk positief mee wil doen in de samenleving.

Visie

We bieden elke jongere een individueel traject om hem de beste kansen te bieden op een succesvolle terugkeer in de samenleving. Dat doen we door hem te leren weer regie te nemen over zijn eigen leven en de juiste keuzes te maken.

Aansluiting met de keten
Tijdens het verblijf van een jongere in Teylingereind staat zijn leven niet op pauze. Het is een schakel in de levensloop van de jongere en in de keten van zorg om de jongere heen. Wij vinden het onze taak om te zorgen dat deze schakel aansluit op de keten. Dat doen we door het systeem van de jongere, zoals zijn ouders en gezin, te betrekken en te ondersteunen. En door actief de samenwerking met partners uit de keten te zoeken.

Dagprogramma
Wij ontwikkelen en realiseren, samen met onze interne school De Burcht, een aanbod voor jongeren dat is afgestemd op de vraag vanuit de samenleving. Onderwijs en arbeidstoeleiding vinden we belangrijk. Daarom is het een essentieel onderdeel van ons dagprogramma.

Observaties, forensische zorg en risico-taxaties
We gebruiken observaties, forensische zorg en risico-taxaties om het aanbod te ondersteunen en onderbouwen. Daarbij hebben wij expliciet aandacht voor de impact van delicten op slachtoffers en de materiële en maatschappelijke schade die deze delicten met zich meebrengen. Door een succesvolle terugkeer in de samenleving hopen we een wezenlijke bijdrage te leveren aan de veiligheid in de samenleving en het terugdringen van recidive.