MDFT (MultiDimensionele FamilieTherapie)

Belangrijk onderdeel van ons zorgaanbod is MDFT, multidimensionele familietherapie. Dat is een intensieve vorm van therapie die de jongere en zijn omgeving helpt om inzicht te krijgen in de problemen die spelen en te werken aan positieve veranderingen. Hierdoor vermindert probleemgedrag of verdwijnt het zelfs helemaal. 

Aandachtsgebieden

De therapeut richt zich op vier aandachtsgebieden:

  • De jongere
  • De ouders
  • Het gezin
  • Externe systemen zoals school, vrienden, vrijetijdsbesteding en werk

Het gezin staat centraal

Het gezin is het belangrijkst. Bij MDFT is het uitgangspunt dat een jongere niet alleen op de wereld staat. Daarom gaan we samen op zoek naar wat hem kan ondersteunen. We kijken naar verbeterpunten, maar richten ons vooral op de sterke punten van de jongere en de gezinsleden. Want dat wat goed is moet je niet veranderen, maar juist gebruiken. Hoe kunnen we de sterke punten uitvergroten? En hoe kan dit bijdragen aan een beter functioneren van de jongere? Die vragen staan centraal bij MDFT.

Doel

Het belangrijkste doel van MDFT is het stimuleren van een levensstijl zonder delicten en andere problemen. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de jongere en het gezin kunnen we ook nog andere doelen bepalen.

Aanmelden

Jongeren die voor MDFT in Teylingereind in aanmerking komen, zitten in voorarrest, in detentie of hebben een PIJ-maatregel opgelegd gekregen. Hun gedragswetenschapper kan ze aanmelden bij het interne MDFT-team. Dit gaat vanzelfsprekend in overleg met de jongere en zijn ouders. We betrekken ook de (jeugd)reclassering, gezinsvoogd en/of casemanager bij het overleg. Dat vinden we belangrijk, omdat de jongere uiteindelijk weer vrijkomt en de behandeling dan met dezelfde therapeut doorloopt buiten Teylingereind.

Verloop van de behandeling

De duur van MDFT is afhankelijk van de strafmaatregel van de jongere. Tijdens het traject heeft de therapeut meerdere gesprekken per week. Deze gesprekken zijn niet alleen met de jongere, maar ook met de ouders en de jongere en ouders samen. MDFT bestaat uit drie fases. Tijdens de eerste fase leert de therapeut het gezin kennen en werken ze aan de opbouw van een therapeutische samenwerking. In fase twee ligt de focus op het ontdekken van manieren die helpen bij het veranderen van gedrag en het verminderen van problemen. Fase drie draait om het vasthouden en versterken van de positieve veranderingen. Ook leren de jongere en zijn gezin hoe zij kunnen omgaan met een eventuele terugval of een nieuw probleem.