Teylingereind in het kort

Forensisch Centrum Teylingereind is één van de zes justitiële jeugdinrichtingen (JJI's) in Nederland. Teylingereind biedt plaats aan 130 jongens tussen de 12 en de 24 jaar die door de rechter bij ons geplaatst zijn.

Forensisch Centrum Teylingereind Wij bieden plaats aan 92 jongens tussen de 12 en 24 jaar. Er zijn 10 leefgroepen met elk 8 tot 10 kamers. De gemiddelde leeftijd van de jongeren is 19 jaar. Een jongere blijft gemiddeld 60 dagen. Elk jaar komen er ongeveer 500 jongeren en gaan er 500 weer weg.

WAT WE DOEN

Als justitiële jeugdinrichting doen we meer dan alleen de opgelegde straffen en maatregelen uitvoeren. We zorgen er ook voor dat een jongere zich positief ontwikkelt, inzicht krijgt in wat hij heeft gedaan en begrijpt hoe dat anderen geraakt heeft. Daarvoor gebruiken we onderwijs en therapie of training.

DAGPROGRAMMA

Tijdens ons verplichte dagprogramma  leren de jongeren dingen die nodig zijn om weer mee te kunnen doen in de maatschappij. Van je bed opmaken, een was doen en koken tot beter nadenken voor je iets doet, minder snel boos worden en verstandige keuzes maken.

Belangrijk onderdeel van dat dagprogramma is onze school, waar jongeren diploma’s kunnen halen en werktrajecten kunnen doen waarin ze met een werk-leermeester aan de slag gaan. Zo doen ze werkervaring op waar ze buiten ook iets aan hebben, zoals schilderen of de tuin bijhouden.

WIE WERKEN ER BIJ ONS?

Binnen Teylingereind staat een jongere er nooit alleen voor. Hij heeft een mentor, groepsleiders, docenten en nog veel meer mensen die samen met hem, en zijn netwerk, zorgen dat zijn tijd bij ons zinvol is. Samen zorgen we dat hij leert en groeit, zodat de kans dat hij straks opnieuw de fout in gaat zo klein mogelijk wordt. In totaal werken er (stagiaires meegerekend) ongeveer 400 mensen bij ons.

Stichting, bestuur en raad van toezicht

Forensisch Centrum Teylingereind valt onder de Stichting Teylingereind. Deze stichting heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht controleert het bestuur. 

De statuten van de stichting vindt u hier.

RAAD VAN BESTUUR

Mw. S. Beumer, directeur-bestuurder

Onze raad van bestuur werkt volgens een reglement. Dat reglement kunt u hier vinden.

RAAD VAN TOEZICHT

Wat doet de Raad van Toezicht?
De Raad van Toezicht kijkt hoe het gaat met Teylingereind. Halen we de doelen die we stellen? Zijn de jongeren tevreden? En de medewerkers? Hoe gaat het met de financiën? En hoe is de kwaliteit van de zorg? Regelmatig komen zij bij elkaar met de bestuurder van Teylingereind om die zaken door te spreken. Ze geven advies, controleren en steunen het bestuur. 
 

De Raad van Toezicht licht hun visie op Toezicht graag toe in dit document. Het reglement leest u hier.

 

Martien Kromwijk
Martien Kromwijk is de voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij gelooft in de eigen kracht van mensen en van de gemeenschappen waarin ze leven. Via de journalistiek en overheid kwam hij terecht in de volkshuisvesting waar hij als bestuursvoorzitter ging werken. Daarna startte hij een bedrijf als ambassadeur sociale duurzaamheid en was hij een tijd wethouder sociaal domein in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Daarnaast was en is hij al jaren toezichthouder bij verschillende organisaties, waaronder Teylingereind.
 

Ahmed Marcouch
Het leven van Ahmed Marcouch is, zo zegt hij, een ‘Hollandse droom’. Hij klom op van krantenjongen in Amsterdam tot burgemeester van Arnhem. Daartussen was hij onder andere politieagent, stadsdeelvoorzitter van stadsdeel Slotervaart in Amsterdam en kamerlid voor de PvdA.

Als lid van de Raad van Toezicht van Teylingereind wil hij jongeren inspireren het beste uit zichzelf te halen en de kansen daartoe te pakken. Want, zo zegt hij: ‘De verandering begint bij en in jezelf!’ Hij vertelt jongeren dat zij niet door een wonder of het lot vooruit kunnen komen, maar door hard te werken en veel te leren. Hij ziet erop toe dat zij daarvoor de kans krijgen in Teylingereind.

Marianne Volp
Ook Marianne Volp gelooft in leren. Al jaren is zij bestuurder en toezichthouden in het onderwijs en de zorg. Daarvoor stond zij een tijd, met veel plezier voor de klas, onder andere in het vmbo.

Volp gelooft in tweede kansen. In mensen helpen weer mee te doen in de samenleving. Sommige mensen hebben daar maar een beetje hulp bij nodig. Anderen een stuk meer. Omdat die gedachte goed aansluit bij de missie van Teylingereind, is een plek in de Raad van Toezicht haar zeer toevertrouwd.

Bram Schinkelshoek
Bram Schinkelhoek heeft een hart voor de zorg en gelooft in een leven lang leren. Voor hemzelf betekende dat een aaneenschakeling van banen in de zorg (van ziekenverzorger tot directeur) met daarnaast allerlei deeltijdopleidingen. Schinkelhoek wil mensen helpen zich minder afhankelijk op te stellen. Dat doet hij door doorzettingsvermogen aan te boren, maar ook humor en relativering te gebruiken. Hij is bestuurder van de Kessler Stichting in Den Haag.

In de Raad van Toezicht focust hij zich op financiën, kwaliteit, strategie en marketing. Daarnaast is hij een belangrijk klankbord voor de bestuurder.

Saskia Mahabali
Saskia Mahabali gelooft dat we allemaal de plicht hebben om in ieder te geval te proberen om de wereld een stukje beter achter te laten dan hoe we deze aantroffen. Uiteenlopende perspectieven vanuit diverse sectoren en culturele omgevingen zijn haar bekend bij een achtergrond als medisch specialist en bedrijfskundige (zowel in Nederland als internationaal) en als mantelzorger. Zaken vanuit verschillende perspectieven bekijken is wat haar betreft een goede basis bij het omgaan met hindernissen op het pad naar een betere wereld.

Aan jongeren geeft ze mee dat iedereen hindernissen in het leven meemaakt, en dat de wijze waarop we daarmee omgaan van groot belang is. Als lid Raad van Toezicht en voorzitter van de auditcommissie van Teylingereind ziet ze erop toe dat ook de jongeren in Teylingereind de kans krijgen om, ondanks hindernissen op hun pad, lange termijn waarde voor zichzelf, hun dierbaren en omgeving te kunnen creëren als onderdeel van een betere wereld voor iedereen.

 

CONTACT

Forensisch Centrum Teylingereind
Secretariaat Raad van Toezicht
Postbus 193
2170 AD Sassenheim

HKZ certificeerd

Wij zijn een HKZ certficieerde organisatie. Klik hier om daar meer over te lezen.