Leefgroepen

Er zijn tien leefgroepen in Teylingereind. Twee instroomgroepen, vier kortverblijfgroepen, drie langverblijfgroepen en een observatieafdeling. Hier leest u voor wie deze groepen zijn en wat zij doen.

Instroomgroepen

Iedere jongere die binnenkomt bij Teylingereind begint op een instroomgroep. We hebben er twee, met beide plaats voor tien jongens. De ene groep biedt plaats aan jongeren onder de achttien en de andere aan jongeren die ouder dan achttien zijn. Op de instroomgroepen volgen de jongeren een programma om kennis te maken met Teylingereind, het dagritme, de regels en de school. Zij blijven er zo kort mogelijk, maximaal twee weken.

Soms gaat een jongere niet naar de instroomgroep, maar meteen naar een andere groep. Dat is het geval als hij is aangemeld voor de observatieafdeling of door de Inspectie Jeugdzorg is aangemeld voor een langverblijfgroep in het kader van een PIJ-maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen).

Kortverblijfgroepen

Teylingereind heeft vier kortverblijfafdelingen.

De kortverblijfgroepen werken met een vast dagprogramma en bieden onderwijs en activiteiten in een groep. Alle kortverblijfgroepen werken met de YOUTURN-methodiek. Deze methode is erop gericht om jongeren te leren verantwoordelijk te denken, zich verantwoordelijk te gedragen en elkaar daarbij te helpen. Ook leren jongeren met YOUTURN (huishoudelijke) taken uit te voeren en dingen te doen die niet leuk, maar wel noodzakelijk zijn.  Elke justitiële jeugdinrichting in Nederland werkt met deze methode.

We gebruiken het verblijf op de kortverblijfafdeling ook om de jongere beter te leren kennen. Hij krijgt intakes met een individueel trajectbegeleider, gedragswetenschapper, pedagogisch medewerker, medewerker van de school en de medische dienst. Zo brengen we zijn sterke en minder sterke kanten in kaart. Met die informatie maken we, samen met de jongere, een individueel perspectiefplan. Daarin staat waar hij tijdens zijn verblijf, met hulp van ons, aan gaat werken.

Naast de twee reguliere groepen is er een speciale kortverblijfgroep voor kwetsbare jongeren, zoals first offenders, zedendelinquenten, jonge jongens en sociaal/cognitief minder begaafde jongens. Ook jongeren met ontwikkelingsstoornissen kunnen hier terecht. Deze leefgroep is vooral een crisisopvang, waarbij het mogelijk is om multidisciplinair onderzoek te verrichten en pre-behandeling te doen voor doorplaatsing. Het kan voorkomen dat een jongere tijdens zijn verblijf op deze groep voor een periode van zeven weken naar de observatieafdeling gaat.

Tot slot heeft Teylingereind een kortverblijfgroep voor jongvolwassenen tussen de 18 en 23 jaar die volgens het adolescentenstrafrecht zijn berecht. Op deze adolescentengroep is plaats voor acht tot tien jongeren. Hier plaatsen we jongeren die kwetsbaar zijn of in ontwikkeling zijn achtergebleven en die volgens de rechter meer kunnen profiteren van de behandeling en begeleiding in een justitiële jeugdinrichting dan van een plaatsing in een penitentiaire inrichting. Denk daarbij aan first offenders, jongeren die sterk beïnvloedbaar zijn en kwetsbare jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Jongeren blijven maximaal vier maanden op een kortverblijfafdeling. Als de detentie of PIJ-maatregel daarna nog doorloopt, gaat de jongere naar een langverblijfgroep.

Langverblijfgroepen

Binnen Teylingereind zijn drie langverblijfafdelingen. Ook deze afdelingen werken met YOUTURN.

Er zijn twee reguliere afdelingen voor maximaal acht jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Jongeren komen op deze groepen als zij na vier maanden op een kortverblijfgroep nog in afwachting zijn van de uitspraak van de rechter, hun detentiestraf verder moeten uitzitten of een PIJ-maatregel opgelegd hebben gekregen.

Anders dan op de kortverblijfgroepen, waar iedere jongere in de basis dezelfde behandeling krijgt, zijn de interventies op de langverblijfgroepen gericht op het individu. De jongere leert hier met zijn problematiek om te gaan. De jongeren op de reguliere groepen zijn normaal begaafde jongens. Op deze groepen leggen we de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden, behalen van specifieke behandeldoelen gericht op de problematiek van de jongere en uiteindelijk op een zo volwaardig mogelijke terugkeer in de samenleving.

Naast de twee reguliere afdelingen heeft Teylingereind ook een langverblijfgroep voor met name kwetsbare jongens, zoals first offenders, zedendelinquenten, jonge jongens en sociaal/cognitief minder begaafde jongens. Ook hier leggen we de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden, behalen van specifieke behandeldoelen gericht op de problematiek van de jongere en uiteindelijk op een zo volwaardig mogelijke terugkeer in de samenleving (resocialisatie).

Observatieafdeling

Teylingereind heeft als enige justitiële jeugdinrichting in Nederland een klinische observatieafdeling. Deze afdeling heeft plaats voor acht jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Een rechter kan verzoeken de jongere op deze afdeling te plaatsen, in het kader van een Pro Justitia Rapportage. Ook de directeur van een JJI kan een observatie aanvragen, voor advies in het kader van een lopende PIJ-maatregel.

Gedurende zeven weken observeert het team van de observatieafdeling jongeren die ervan verdacht worden een of meerder delicten gepleegd te hebben en waarbij sprake is van complexe problematiek. Het observatieonderzoek is vergelijkbaar met het onderzoek voor volwassenen in het Pieter Baan Centrum.

De observatie leidt tot een Pro Justitia rapportage of een advisering over de PIJ-maatregel.

Meer weten over de observatieafdeling? Kijk dan hier.