Leefgroepen

Er zijn veertien leefgroepen in Teylingereind. Negen basisgroepen, vier langverblijfgroepen en een observatieafdeling. Hier leest u voor wie deze groepen zijn en wat zij doen.

Basisgroepen

Iedere jongere die binnenkomt bij Teylingereind stroomt in op een basisgroep. We hebben negen basisgroepen waar plek is voor gemiddeld tien jongens. Binnen Teylingereind worden jongeren op een basisafdeling geplaatst die het beste aansluit bij hun zorgbehoefte en de mate van zelfredzaamheid. In de eerste dagen vindt er uitgebreide screening plaats, om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de jongere. Op de basisgroepen volgen de jongeren een dagprogramma om kennis te maken met Teylingereind, het dagritme, de regels en de school.

Andersom zijn de basisgroepen ook de plek waar wij kennismaken met de jongere. Hij ontmoet zijn mentor, een individueel trajectbegeleider, gedragswetenschapper, pedagogisch medewerker, medewerker van de school en de medische dienst. Samen kijken we wat zijn sterke kanten zijn en waar hij nog beter in kan worden. Met die informatie maken we, samen met de jongere, een individueel perspectiefplan. Daarin staat waar hij tijdens zijn verblijf, met hulp van ons, aan gaat werken.

Soms gaat een jongere niet naar de basisgroep, maar meteen naar een andere groep. Bijvoorbeeld als hij is aangemeld voor de observatieafdeling. Of voor een langverblijfgroep omdat hij een PIJ-maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen) heeft.

Langverblijfgroepen

Binnen Teylingereind zijn vier langverblijfafdelingen. Ook deze afdelingen werken met YOUTURN.

Deze vier groepen zijn allemaal ongeveer hetzelfde. Wel kunnen er kleine dingen anders zijn. Daarvoor kijken we naar wat het beste werkt voor de jongeren die er verblijven.

Per afdeling is er plek voor maximaal acht jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Jongeren komen op deze groepen als ze klaar zijn op de basisafdeling. Meestal zijn het jongeren die hun straf verder moeten uitzitten of een PIJ-maatregel hebben gekregen. Soms zijn het ook jongeren die nog wachten op een uitspraak van de rechter.

Op de basisgroepen krijgt iedere jongere in principe dezelfde behandeling. Op de langverblijfgroepen is dat anders. Natuurlijk zorgen we voor alle jongeren even goed. Het verschil is dat we zoveel mogelijk ‘zorg op maat’ bieden. Dat betekent dat we kijken naar wat die specifieke jongere het beste kan helpen. Hij leert hier bijvoorbeeld met zijn eigen problemen en valkuilen om te gaan. Op de langverblijfgroepen is het ontwikkelen van vaardigheden en het halen van specifieke behandeldoelen het belangrijkst. Daardoor kan hij na zijn verblijf in Teylingereind zo goed mogelijk weer meedoen in de samenleving.

Observatieafdeling

Teylingereind heeft als enige justitiële jeugdinrichting in Nederland een klinische observatieafdeling. Deze afdeling heeft plaats voor acht jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Een rechter kan verzoeken de jongere op deze afdeling te plaatsen, in het kader van een Pro Justitia Rapportage. Ook de directeur van een JJI kan een observatie aanvragen, voor advies in het kader van een lopende PIJ-maatregel.

Gedurende zeven weken observeert het team van de observatieafdeling jongeren die ervan verdacht worden een of meerder delicten gepleegd te hebben en waarbij sprake is van complexe problematiek. Het observatieonderzoek is vergelijkbaar met het onderzoek voor volwassenen in het Pieter Baan Centrum.

De observatie leidt tot een Pro Justitia rapportage of een advisering over de PIJ-maatregel.

Meer weten over de observatieafdeling? Kijk dan hier.